Grup de Poesia Alga

Premi Ciutat de
Castelldefels
d'Acció Cívica
2011

Premi Agna Canalias
de Literatura - 2011

Centre d'Estudis Comarcals
del Baix Llobregat

«