Els fins de L'Associació "Grup de Poesia ALGA" són: fomentar l'expressió i comprensió literària entre els seus membres i estendre aquest objectius a totes les esferes de la societat. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: tertúlies, recitals, homenatges, concursos literaris, edició de la revista literària ALGA, i qualsevol activitat o manifestació literària que serveixi a l'obtenció del objectius prevists. En aquesta pàgina hi trobaràs informació sobre els nostres socis i sòcies.

Pere Ramon Aguiló Rosa Abuchaibe Elisabeth Aranda Agustín Calvo Galán
Xavier Carreras Ignacio Gamen Gerardo Guaza Goya Gutiérrez
Susana Lastra Lucía León Eduardo Margaretto Kohrmann Ma Dolors Martí
Jordi Navarro Carmen Plaza Marian Quintillá Inmaculada Salinas
Moisés Stanckowich Jorge Stojsic Fina Tizón Enric Velo
Elvio René Villalón