Planes aprobados de Castelldefels

    

*[APROBACIÓN MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGM EN EL ÁMBITO DISCONTINUO DE LOS BARRIOS VISTA ALEGRE Y BELLAMAR] (texto en catalán)*  (19/05/2020)

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA A L'ÀMBIT DISCONTINU DELS BARRIS DE VISTA ALEGRE, C. CORTS DE CADIS, 5 i BELLAMAR, PG PARC FORESTAL,6 AV. DE L'HOTEL, PER L'OBTENCIÓ D'UN SOLAR DESTINAT A HABITATGE DOTACIONAL.

[  pdf 9,4 Mb ]

*[APROBACIÓN MODIFICACIÓN PUNTUAL NNUU Y ORDENANZA METROPOLITANA DE EDIFICACIÓN EN RELACIÓN CON EL NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS POR PARCELA EN 13b Y 20a Y MEJORA DE ACCESIBILITAT.] (texto en catalán)*  (19/05/2020)

Aprovació de la Modificació puntual de les normes urbanístiques i ordenança metropolitana de edificació del Pla General Metropolità de Barcelona en relació al nombre màxim d'habitatges per parcel·la en zones de densificació urbana, 13b i d'edificació aïllada plurifamiliar 20a, condicions de parcel·la mínima i de millora de l'accessibilitat al terme municipal de Castelldefels

[  pdf 20,2 Mb ]

*[Modificació puntual Normes Urbanístiques] (texto en catalán)*  (02/10/2012)

Modificació puntual dels articles: 146, 225, 228, 231, 239, 251, 253, 254, 298, 299, 300, 328, 342 i 343 de las Normes Urbanístiques i 104, 108, 110, 114 i 141 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del Pla General Metropolità de Barcelona al municipi de Castelldefels. Aprovat definitivament per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme amb data de 25 de juny de 2012 i publicat al DOGC amb data 16 d'agost de 2012

[  pdf 3,4 Mb ]

Plan de usos Comerciales  (01/01/2011)

Aprobado Definitivamente por la Comissión Territorial de Urbanismo de Barcelona en sesión de fecha 27-1-2011.

[  pdf 16,6 Mb ]

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50