(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX II.1 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2013)

ANNEX II.1

 

A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS

 

PREU PÚBLIC D'ESTADES, RESTAURACIÓ I ACTIVITATS AL CENTRE D'ACTIVITATS AMBIENTAL DE CAL GANXO

 

 AQUEST PREU S'HA ADJUDICAT DE FORMA DEFINITIVA A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE CASES DE COLÒNIES - FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, APROVAT-SE PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20/05/2010

 

 ELS PREUS SEGÜENTS HAN ESTAT APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 14/02/2013.

 

PREU PÚBLIC D'ESTADES, RESTAURACIÓ I ACTIVITATS AL CENTRE D'ACTIVITATS AMBIENTALS DE CAL GANXO:

 APLICACIÓ TARIFES A I B

TARIFA A

TARIFA B

- Individuals majors de 25 anys

 

- Genèricament, a:

   - Entitats, escoles, esplais amb seu fora de Castelldefels.

   - altres, establerts per l'ajuntament al llarg de l'execució del servei

- Individuals fins a 25 anys

-Grups a partir de 15 persones

-Genèricament, a:

   - Entitats i associacions amb seu al municipi de Castelldefels.

   - Escoles amb seu al municipi de Castelldefels.

   -Esplais amb seu al municipi de Castelldefels.

   - Serveis i departaments de l'Ajuntament de Castelldefels (fora de jornades reservades segons plec).

TEMPORADES (Aplicables a passants)

ALTA

BAIXA

Setmana Santa

Nadal

Festius i ponts especials

02/01/2013 a 30/05/2013

01/10/2013 a 31/12/2013

Excepte Nadal, festius i ponts especials

 

 

 

 

1.       ECOALBERG (estades i menjador):

 ALBERG

GRUPS ESCOLARS:

PRINCIPAL

10% IVA

Total

Allotjament, règim PC

27,04 €

2,70 €

29,74 €

Ús instal·lació mig dia

8,19 €

0,82 €

9,01 €

Àpats solts (persones allotjades)

-          Dinar

-          Sopar

 

6,30 €

--

 

0,63 €

--

 

6,93 €

--

 

ESPLAIS:

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim PC

29,00 €

2,90 €

31,90 €

Àpats solts (persones allotjades)

-          Dinar

-          Sopar

 

9,80 €

8.15 €

 

0,98 €

0,81 €

 

10,78 €

8,96 €

 

ASSOCIACIONS:

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim PC

34,15 €

3,42 €

37,57 €

Àpats solts (persones allotjades)

-          Dinar

-          Sopar

 

11,10 €

8,35 €

 

1,11 €

0,84 €

 

12,21 €

9,19 €

 

FAMÍLIES (ADULTS- Preu persona+ 12 anys)

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim PC

39,69 €

3,97 €

43,66 €

Àpats solts (persones allotjades)

-          Dinar

-          Sopar

 

12,44 €

9,40 €

 

1,24 €

0,94 €

 

13,68 €

10,34 €

FAMÍLIES (INFANTS- Preu persona  

       - 12 anys/Nadons sense cuina gratis)

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim PC

31,65 €

3,17 €

34,82 €

Àpats solts (persones allotjades)

-          Dinar

-          Sopar

 

8,87€

8,87€

 

0,89 €

0,89 €

 

9,76 €

9,76 €

 

PASSANTS A (Majors de 25 anys)

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim AD

- Temporada Alta (quadre calendari)

- Temporada Baixa

 

28,11 €

21,34 €

 

2,81 €

       2,13 €

 

30,92 €

23,47 €

Desdejunis

3,13 €

0,31 €

3,44 €

Àpats solts (persones allotjades)

-          Dinar

-          Sopar

 

13,93 €

13,93 €

 

1,39 €

1,39 €

 

15,32 €

15,32 €

PASSANTS B (Menors de 25 anys/ Grups de + 15 / Castelldefelencs/ Ajuntament

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim AD

- Temporada Alta (quadre calendari)

- Temporada Baixa

 

22,90 €

17,71 €

 

2,29 €

1,77 €

 

25,19 €

19,48 €

Desdejunis

3,13 €

0,31 €

3,44 €

Àpats solts (persones allotjades)

-          Dinar

-          Sopar

 

6,96 €

6,96 €

 

0,70 €

0,70 €

 

7,66 €

7,66 €

 

EXTRES RESTAURACIÓ

Principal

10% IVA

Total

Aigua 1,5 L.

1,26 €

0,13 €

1,39 €

Cafè

1,05 €

0,11 €

1,16 €

Ampolla llet

1,80 €

0,18 €

1,98€

Bric de suc

1,80 €

0,18 €

1,98 €

Llauna refrescos

1,30 €

0,13 €

1,43 €

 

DINARS/SOPARS ESPECIALS

Principal

10% IVA

Total

A

9,35 €

0,94 €

10,29 €

B

14,55€

1,45€

16,00 €

C

18,60 €

1,86 €

20,46 €

Hores extres servei

31,25 €

3,12 €

34,37 €

 

ALTRES SERVEIS

Principal

10% IVA

Total

Lloguer tovalloles

2,27 €

0,23 €

2,50 €

Lloguer llençols

 1,16 €

0,12 €

 1,28 €

·          Els usuaris de grups amb seu a Castelldefels tenen 10% de descompte sobre el preu dels serveis de l'ecoalberg.

·         En la prestació del servei d'ecoalberg, poden donar-se una sèrie de casuístiques diferents a les exposades en funció de les demandes i necessitats específiques dels grups d'usuaris. En el cas de donar-se aquestes, els preus a aplicar seran els que l'empresa concessionària de Cal Ganxo tingui exposats en el seu llistat de preus.

·         Les associacions inscrites en el Registre d' Entitats de Castelldefels creades amb l'objecte de donar suport a persones amb discapacitats psíquiques profundes i les seves famílies, que organitzin estades per fomentar el contacte d'aquest col·lectiu amb la natura, podran sol·licitar l'aplicació d'un preu públic especial per pernoctació de 185,00 € per grup.

 

 ACTIVITATS AMBIENTALS

Servei educadors natura

12,50 € per nit i nen/a (exempt d'IVA)

169,00 € per grup (exempt d'IVA)

Educador lleure

7,50 € per nit i nen/a (exempt d'IVA)

Sortides i programes puntuals d'educació ambiental

10,55 € per infant (exempt d'IVA)

Crèdits de síntesi

412,70 € (exempt d'IVA)

 

LLOGUER D'ESPAIS

Sala polivalent

Principal

21% IVA

Total

Grups i entitats amb seu a Castelldefels

112,26 €

23,57 €

135,83 €

Resta usuaris

 129,15 €

27,12 €

156,27 €

 

CASALS AMBIENTALS PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS

Els Casals tenen una finalitat educativa mediambiental i no estan subjectes a IVA

Casal de 10 a 17 hores

De dilluns a divendres, de 10 a 17 hores, inclou activitats, dinars i berenars (amb un mínim de 20 nens i nenes per torn, i un màxim de 70 nens de 3 a 12 anys)

Preu per nen i dia (empadronats a Castelldefels)

18,23 €

Preu per nen i dia (no empadronats a Castelldefels)

25,54 €

Permanència 8 a 10 hores per dia

4,30 € (amb un mínim de 10 nens i nenes per torn, de 3 a 12 anys)

La inscripció dels participants s'organitzarà en torns setmanals:

Condicions particulars Casals Ambientals Cal Ganxo:

·         Les famílies nombroses que acreditin aquesta condició podran gaudir d'un descompte del 10% sobre l'import total de cadascun dels germans.

·         En cas d'anul·lació d'un o més torns per part d'un participant, aquest podrà reclamar la devolució del total de l'import només en els següents casos:

a.       Quan es comuniqui la baixa amb un mínim de 4 dies d'antelació abans de l'inici del torn del qual es vol donar de baixa (el dijous de la setmana anterior, abans de les 14 hores) i aquesta pugui ser coberta per l'organització mitjançant la inscripció d'un interessat en llista d'espera. Aquesta devolució haurà de ser sol·licitada via instància a l'Ajuntament.

b.      Quan l'inscrit pateixi una malaltia acreditada per informe mèdic, en el qual consti la recomanació de repòs per al malalt. En aquest cas, l'inscrit podrà reclamar el retorn de l'import corresponent als dies que no podrà assistir al casal, a partir d'un mínim de 3 dies (les baixes d'un o dos dies per malaltia no comportarà la devolució de cap import).

 

CASALS AMBIENTALS PER A JOVES DE 12 A 16 ANYS

Els Casals tenen una finalitat educativa mediambiental i no estan subjectes a IVA

Casal de 9 a 17 hores

De dilluns a divendres, inclou activitats i dinars

Preu per jove i dia (empadronats a Castelldefels)

17,50 €

Preu per jove i dia (no empadronats a Castelldefels)

25,76 €

En cas d'anul·lació per part d'un participant, aquest podrà reclamar la devolució del total de l'import només en els següents casos:

a.       Quan es comuniqui la baixa amb un mínim de 4 dies d'antelació abans de l'inici (el dijous de la setmana anterior, abans de les 14 hores) i aquesta pugui ser coberta mitjançant la inscripció d'un interessat en llista d'espera. Aquesta devolució haurà de ser sol·licitada via instància a l'Ajuntament.

b.      Quan l'inscrit pateixi una malaltia acreditada per informe mèdic, en el qual consti la recomanació de repòs per al malalt. En aquest cas, l'inscrit podrà reclamar el retorn de l'import. (Les baixes d'un o dos dies per malaltia no comportaran la devolució de cap import).


Revisado: 18/02/2013

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50