(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX II.1 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

PREU PÚBLIC D'ESTADES, RESTAURACIÓ I ACTIVITATS AL CENTRE D'ACTIVITATS AMBIENTAL DE CAL GANXO

S'HA ADJUDICAT DE FORMA DEFINITIVA A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE CASES DE COLÒNIES - FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, APROVAT-SE PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20/05/2010

ELS PREUS PÚBLICS SEGÜENTS HAN ESTAT APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 28/01/2016.

 

PREU PÚBLIC D'ESTADES, RESTAURACIÓ I ACTIVITATS AL CENTRE D'ACTIVITATS AMBIENTALS DE CAL GANXO:

APLICACIÓ TARIFES A I B

TARIFA A

TARIFA B

 Individuals majors de 25 anys.

Individuals fins a 25 anys.

 

Grups a partir de 15 persones.

Genèricament, a:

Genèricament, a:

Entitats, escoles, esplais amb seu fora de Castelldefels.

Entitats i associacions amb seu al municipi de Castelldefels.

 Altres, establerts per l'ajuntament al llarg de l'execució del servei

Escoles amb seu al municipi de Castelldefels.

 

Esplais amb seu al municipi de Castelldefels.

 

Serveis i departaments de l'Ajuntament de Castelldefels (fora de jornades reservades segons plec).

TEMPORADES (Aplicables a passants)

ALTA

BAIXA

Setmana Santa

02/01/2016 a 30/05/2016

Nadal

01/10/2016 a 31/12/2016

Festius i ponts especials

Excepte Nadal, festius i ponts especials

Estiu (31/05/2016 a 30/09/2016)

 

 

 

 

 

ECOALBERG (estades i menjador)

GRUPS ESCOLARS:

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim PC

27,05 €

2,71 €

29,76 €

Ús instal·lació mig dia

8,19 €

0,82 €

9,01 €

Àpats solts (persones allotjades):

Dinar

6,30 €

0,63 €

6,93 €

Sopar

6,30 €

0,63 €

6,93 €

 

ESPLAIS:

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim PC

29,01 €

2,90 €

31,92 €

Àpats solts (persones allotjades)

Dinar

9,80 €

0,98 €

10,79 €

Sopar

8,15 €

0,82 €

8,97 €

 

ASSOCIACIONS

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim PC

34,17 €

3,42 €

37,58 €

Àpats solts (persones allotjades)

Dinar

11,11 €

1,11 €

12,22 €

Sopar

8,35 €

0,84 €

9,19 €

 

FAMÍLIES (ADULTS- Preu persona+ 12 anys)

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim PC

39,71 €

3,97 €

43,68 €

Àpats solts (persones allotjades)

Dinar

12,45 €

1,24 €

13,69 €

Sopar

9,40 €

0,94 €

10,35 €

 

FAMÍLIES

(INFANTS- Preu persona 12 anys/Nadons sense cuina gratis)

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim PC

31,67 €

3,17 €

34,83 €

Àpats solts (persones allotjades)

Dinar

8,87 €

0,89 €

9,76 €

Sopar

8,87 €

0,89 €

9,76 €

 

PASSANTS A (Majors de 25 anys)

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim AD

Temporada Alta (quadre calendari)

28,12 €

2,81 €

30,94 €

Temporada Baixa

21,35 €

2,14 €

23,49 €

 

Desdejunis

3,13 €

0,31 €

3,44 €

Àpats solts (persones allotjades)

Dinar

13,94 €

1,39 €

15,33 €

Sopar

13,94 €

1,39 €

15,33 €

 

PASSANTS B (Menors de 25 anys / Grups de + 15 / Castelldefelencs / Ajuntament)

Principal

10% IVA

Total

Allotjament, règim AD

Temporada Alta (quadre calendari)

22,91 €

2,29 €

25,20 €

Temporada Baixa

17,72 €

1,77 €

19,49 €

Desdejunis

3,13 €

0,31 €

3,44 €

Àpats solts (persones allotjades)

Dinar

6,96 €

0,70 €

7,66 €

Sopar

6,96 €

0,70 €

7,66 €

         

 

EXTRES RESTAURACIÓ

Principal

10% IVA

Total

Aigua 1,5 L.

1,26 €

0,13 €

1,39 €

Cafè

1,05 €

0,11 €

1,16 €

Ampolla llet

1,80 €

0,18 €

1,98 €

Bric de suc

1,80 €

0,18 €

1,98 €

Llauna refrescos

1,30 €

0,13 €

1,43 €

  

DINARS/SOPARS ESPECIALS

Principal

10% IVA

Total

A

9,35 €

0,94 €

10,29 €

B

14,56 €

1,46 €

16,01 €

C

18,61 €

1,86 €

20,47 €

Hores extres servei

31,27 €

3,13 €

34,39 €

  

ALTRES SERVEIS

Principal

10% IVA

Total

Lloguer tovalloles

2,27 €

0,23 €

2,50 €

Lloguer llençols

1,16 €

0,12 €

1,28 €

  

Els usuaris de grups amb seu a Castelldefels tenen 10% de descompte sobre el preu dels serveis de l'ecoalberg.

En la prestació del servei d'ecoalberg, poden donar-se una sèrie de casuístiques diferents a les exposades en funció de les demandes i necessitats específiques dels grups d'usuaris. En el cas de donar-se aquestes, els preus a aplicar seran els que l'empresa concessionària de Cal Ganxo tingui exposats en el seu llistat de preus.

Les associacions inscrites en el Registre d' Entitats de Castelldefels creades amb l'objecte de donar suport a persones amb discapacitats psíquiques profundes i les seves famílies, que organitzin estades per fomentar el contacte d'aquest col·lectiu amb la natura, podran sol·licitar l'aplicació d'un preu públic especial per pernoctació de 185,00 € per grup.

ACTIVITATS AMBIENTALS

 

 

 

Servei educadors natura

 

Per nit i nen/a (exempt d'IVA)

12,70 €

Per grup (exempt d'IVA)

171,50 €

Educador lleure

Per nit i nen/a (exempt d'IVA)

7,60 €

Sortides i programes puntuals d'educació ambiental

Per infant (exempt d'IVA)

10,70 €

Crèdits de síntesi

Per grup (exempt d'IVA)

419,00 €

 

LLOGUER D'ESPAIS

Principal

21% IVA

Total

Sala polivalent

 

Grups i entitats amb seu a Castelldefels

112,32 €

23,59 €

135,90 €

Resta usuaris

129,21 €

27,14 €

156,35 €

 

 

 

 

CASALS AMBIENTALS PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS

Els Casals tenen una finalitat educativa mediambiental i no estan subjectes a IVA. 

 

Casal de 10 a 17 hores

De dilluns a divendres, de 10 a 17 hores, inclou activitats, dinars i berenars (amb un mínim de 20 nens i nenes per torn, i un màxim de 70 nens de 3 a 12 anys)

Preu per infant i dia

 

 

18,50 €

Permanència 8 a 10 hores per dia, amb un mínim de 10 infants per torn, de 3 a 12 anys

 

 

4,30 €

La inscripció dels participants s'organitzarà en torns setmanals

Condicions particulars Casals Ambientals Cal Ganxo:

1. Les famílies nombroses i monoparentals que acreditin aquesta condició podran gaudir d'un descompte del 10% sobre l'import total de cadascun dels germans.

2. En cas d'anul·lació d'un o més torns per part d'un participant, aquest podrà reclamar la devolució del total de l'import només en els següents casos:

3. Quan es comuniqui la baixa amb un mínim de 4 dies d'antelació abans de l'inici del torn del qual es vol donar de baixa (el dijous de la setmana anterior, abans de les 14 hores) i aquesta pugui ser coberta per l'organització mitjançant la inscripció d'un interessat en llista d'espera. Aquesta devolució haurà de ser sol·licitada via instància a l'Ajuntament.

4. Quan l'inscrit pateixi una malaltia acreditada per informe mèdic, en el qual consti la recomanació de repòs per al malalt. En aquest cas, l'inscrit podrà reclamar el retorn de l'import corresponent als dies que no podrà assistir al casal, a partir d'un mínim de 3 dies (les baixes d'un o dos dies per malaltia no comportarà la devolució de cap import).

         

 

CASALS AMBIENTALS EN ANGLÈS PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS

Els Casals tenen una finalitat educativa mediambiental i no estan subjectes a IVA

Casal de 10 a 17 hores

De dilluns a divendres, de 10 a 17 hores, inclou activitats, dinars i berenars (amb un mínim de 20 infants per torn, i un màxim de 70 nens de 3 a 12 anys)

Preu per nen i dia

 

 

20,96 €

Permanència 8 a 10 hores per dia, amb un mínim de 10 nens i nenes per torn.

 

 

4,37 €

  

CASALS AMBIENTALS PER A JOVES DE 12 A 16 ANYS

Els Casals tenen una finalitat educativa mediambiental i no estan subjectes a IVA

Casal de 9 a 17 hores

De dilluns a divendres, inclou activitats i dinars

Preu per jove i dia

 

 

17,75 €

  

En cas d'anul·lació per part d'un participant, aquest podrà reclamar la devolució del total de l'import només en els següents casos:

1. Quan es comuniqui la baixa amb un mínim de 7 dies d'antelació abans de l'inici (el dijous de la setmana anterior, abans de les 14 hores) i aquesta pugui ser coberta mitjançant la inscripció d'un interessat en llista d'espera. Aquesta devolució haurà de ser sol·licitada via instància a l'Ajuntament.

2. Quan l'inscrit pateixi una malaltia acreditada per informe mèdic, en el qual consti la recomanació de repòs per al malalt. En aquest cas, l'inscrit podrà reclamar el retorn de l'import. (Les baixes d'un o dos dies per malaltia no comportaran la devolució de cap import).

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 30/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50