(esta información solo está disponible en catalán)

Liquidació i Compte General

Es posa a disposició de la ciutadania la següent documentació corresponent al Pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels:

 

 

2017  Ajuntament de Castelldefels

   

 

 

               (Inclou informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i nivell d'endeutament)

 

           Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament 2017  

     

                        Comptes Generals 2017 ( En elaboració )

 

 

2016   Ajuntament de Castelldefels

    

 

               (Inclou informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i nivell d'endeutament)

 

           Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament 2016  

 

                     Compte General 2016 _ Ajuntament

 

 

        Comptes Generals de les Societats mercantil de capital social íntegrament municipal              

               JARFELS SA

               SAC SA

 

 

 

2015    Ajuntament de Castelldefels

 

            Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament 2015           

 

                     Compte General 2015

 

 

        Societats mercantil de capital social íntegrament municipal              

               CASTELLDEFELS PROJECCIONS SA

               JARFELS SA

               SAC SA

 

 

Informes econòmico-financers

 

             Informe econòmic financer referit a 31 de desembre de 2014 i a l'estat d'execució del pressupost a 31 de maig de 2015 de l'Ajuntament de Castelldefels.

 

             Informe econòmic financer referit a 31 de desembre de 2010 i a l'estat d'execució del pressupost a 31 de maig de 2011 de l'Ajuntament de Castelldefels.

 

 

 

 

Anys anteriors

 

       

2014

  

 

            Ajuntament de Castelldefels

            Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament 2014

                       Compte General 2014

 

            PME ( Patronat Municipal d'Esports )

            Liquidació del Pressupost del PME 2014

                       Compte General 2014 PME

        

            PMCI ( Patronat Municipal de Comunicció i Imatge )

           Liquidació del Pressupost del PMCI 2014

                       Compte General 2014 PMCI       

 

           Societats mercantil de capital social íntegrament municipal              

               CASTELLDEFELS PROJECCIONS SA

               JARFELS SA

               SAC SA

 

Altres anys

 

 

Altra documentació:

 

Criteris per la quantificació dels "Saldos de dubtós Cobrament" en les Liquidacions dels Pressupostos.

 


Revisado: 29/03/2018

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50