(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.3 A L'0RDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

PREU PÚBLIC TEATRE PLAZA

 

 

a)PREUS PÚBLICS DE LES ENTRADES A ESPECTACLES I ACTUACIONS

 

DANSA I TEATRE 

Quota

Actuació catxet més de 24.000,00 €

60,50 €

Actuació nivell A catxet de 20.000,01 a 24.000,00 €

52,50 €

Actuació Nivell B catxet de 15.000,01 a 20.000,00 €

24,00 €

Actuació Nivell C catxet de 12.000,01 a 15.000,00 €

20,00 €

Actuació Nivell D catxet de 8.000,01 a 12.000,00 €

18,00 €

Actuació Nivell E catxet de 5.000,01 a 8.000,00 €

16,50 €

Actuació Nivell F catxet fins a 5.000,00 €

12,00 €

Actuació Nivell familiar

6,00 €

 

 

Teatre Escolar al Teatre Plaza

4,60 €

 

 

MÚSICA

 

Actuació catxet més de 24.000,00 €

60,50 €

Actuació nivell A catxet de 20.000,01 a 24.000,00€

52,50 €

Actuació Nivell B catxet de 15.000,01 a 20.000,00 €

24,00 €

Actuació Nivell C catxet de 12.000,01 a 15.000,00 €

20,00 €

Actuació Nivell D catxet de 9.000,01 a 12.000,00 €

18,00 €

Actuació Nivell E catxet de 5.000,01 a 9.000,00 €

16,50 €

Actuació Nivell F catxet fins a 5.000,00 €

12,00 €

Actuació Nivell familiar

6,00 €

 

 

Abonaments

Els abonaments de temporada de (3 o més espectacles) tindran un descompte del 20% sobre el preu de l'entrada. El preu de l'abonament mai podrà ser inferior al preu de dues de les actuacions escollides.

Normativa de l'abonament

- Caldrà escollir els espectacles en el moment d'adquirir l'abonament.

- No s'aplicarà conjuntament amb altres descomptes.

- No es podrà anul·lar i no es permetrà fer canvis d'espectacles.

- Si se suspèn la funció, es canviarà l'entrada, pel mateix espectacle, per un altre dia, sempre que això sigui possible. En cas contrari, es canviarà per una entrada per a qualsevol altre espectacle del mateix cost.

Bonificacions Teatre Plaza

Menors de 3 anys, gratuït sense ocupar seient en les actuacions dirigides a públic familiar.

Descompte del 10% sobre el preu de les localitats per a grups  organitzats de 15 persones o més.

Descompte del 50% sobre el preu de les localitats, dels espectacles de dansa, per als alumnes de l'Escola Municipal de Dansa (una entrada per alumne).

Descompte del 20% sobre el preu de les localitats per a joves menors de 25 anys.

Descompte del 10% sobre el preu de les localitats per a persones majors de 65 anys.

Descompte del 10% per a les butaques situades a les llotges.

En cap cas, els descomptes seran acumulables.

Per adquirir entrades amb descompte cal presentar el document acreditatiu a la taquilla en el moment de comprar-les o de recollir-les quan s'hagin comprat a través de Telentrada.

Per a les promocions que es fan en funció de l'edat de l'espectador, i en cas que el titular no pugui assistir a una representació, podrà cedir l'entrada únicament a una altra persona que compleixi les mateixes condicions,  o bé presentar les entrades a la taquilla per fer l'ajust que correspongui. En cas que no es faci així, el teatre anul·larà automàticament les entrades, sense retornar-ne l'import.

Amics del Teatre Plaza

Formaran part del club Amics del Teatre Plaza les persones que adquireixin els abonaments de temporada.

Els abonats que hagin adquirit un abonament de tots els espectacles de la temporada gaudiran d'una entrada gratuïta per als espectacles programats a la sala Margarida Xirgu.

Els Amics del Teatre Plaza, per al seu aniversari, gaudiran d'una entrada gratuïta del nivell E ó F, per a qualsevol dels espectacles de la temporada en curs o la següent en el cas que la persona hagi adquirit tots els espectacles de la temporada.

Els Amics del Teatre Plaza tindran un descompte del 5% per als espectacles de l'espai Ramón Fernàndez Jurado.

NOTES:

1. La Regidoria de Cultura disposarà d'un 20% d'entrades per a promocions de cada espectable programat a la temporada estable, per a fer:

- 2x1 (dues entrades al preu d'una).

- Entrades gratuïtes destinades a premis i concursos.

- Entrades gratuïtes destinades a famílies en risc social previ informe tècnic.

 

2.D'acord amb l'article 11 de l'ordenança núm. 21, els preus públics derivats de prestacions o activitats concertades amb Administracions públiques, entitats o institucions de dret públic o privat, seran els que inclouen els contractes i/o convenis amb/entre les institucions indicades.

3.Als adjudicataris del servei de venda d'entrades se'ls aplicarà el descompte que figuri en el contracte d'adjudicació.

 

b)PREUS PÚBLICS PER LA CESSIÓ D'ESPAIS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL TEATRE PLAZA

 

LLOGUER DE LA SALA D'EXHIBICIÓ DEL TEATRE PLAZA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Fins a 5 h

 

 

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

380,00 €

79,80 €

459,80 €

Resta usuaris

1.107,19 €

232,51 €

1.339,70 €

Fins a 12 h

 

 

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

600,00 €

126,00 €

726,00 €

Resta usuaris

2.113,72 €

443,88 €

2.557,60 €

LLOGUER DE LA SALA D'EXHIBICIÓ DEL TEATRE PLAZA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS per hores addicionals als mòduls establerts a l'apartat anterior

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Cada hora o fracció addicional

 

 

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

60,00 €

12,60 €

72,60 €

Resta usuaris

183,14 €

38,46 €

221,60 €

Els preus establerts per a la cessió del Teatre Plaza per a la realització d'activitats inclouen el material tècnic segons fitxa tècnica del Teatre Plaza i les despeses del personal tècnic (2 tècnics) i el personal de sala (2 persones).

 

LLOGUER DE LA SALA D'EXHIBICIÓ PER ASSAIGS Amb personal tècnic

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

 De dilluns a dissabtes entre les 10 i les 22 hores

Cada hora o fracció

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

18,00 €

3,78 €

21,78 €

Resta usuaris

40,25 €

8,45 €

48,70 €

Entre les 22 i les 24 hores

Cada hora o fracció

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

26,00 €

5,46 €

31,46 €

Resta usuaris

51,16 €

10,74 €

61,90 €

Diumenges de 10 a 22 h

Cada hora o fracció

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

26,00 €

5,46 €

31,46 €

Resta usuaris

40,25 €

8,45 €

48,70 €

 

LLOGUER DE LA SALA D'EXHIBICIÓ PER ASSAIGS Sense personal tècnic

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Entre les 16 i les 22 hores

Cada hora o fracció

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

Gratuït

Resta usuaris

23,14 €

4,86 €

28,00 €

Entre les 22 i les 24 hores

Cada hora o fracció

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

18,00 €

3,78 €

21,78 €

Resta usuaris

35,21 €

7,39 €

42,60 €

Dissabtes i diumenges de 10 a 22 h

Cada hora o fracció

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

17,00 €

3,57 €

20,57 €

Resta usuaris

35,21 €

7,39 €

42,60 €

El lloguer o cessió per a assaigs, serà com a màxim de quatre dies per representació.

Els preus establerts inclouen les despeses del personal necessari en cada cas: conserge o tècnic i conserge.

 

 

 

SERVEI DE VENDA D'ENTRADES A TRAVÉS DE L'OAC

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

27,00 €

5,67 €

32,67 €

Resta usuaris

134,88 €

28,32 €

163,20 €

El servei de taquilla per venda anticipada d'entrades a espectacles s'ha de sol·licitar per escrit indicant el número de compte bancari on es vol rebre la corresponent recaptació, que els serà abonada en el termini màxim d'un mes a comptar des del dia de l'actuació.

Les despeses ocasionades per la reparació dels danys o desperfectes que es produeixin durant l'ús de les instal·lacions del Teatre Plaza aniran a càrrec de l'entitat o empresa responsable de l'activitat.

 

LLOGUER DE LA SALA DE REPRESENTACIÓ PER A GRAVACIONS DE PRODUCCIONS: AUDIOVISUALS I PUBLICITAT

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Sala sencera

 

 

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

 

 

 

1 hora

67,00 €

14,07 €

71,07 €

1 dia

580,00 €

121,80 €

701,80 €

Resta usuaris

 

 

 

1 hora

184,96 €

38,84 €

223,80 €

1 dia

2.082,65 €

437,35 €

2.520,00€

Localitzacions puntuals (camerinos, vestíbul)

 

 

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

 

 

 

1 hora.

45,00 €

 9,45 €

54,45 €

1 dia.

344,00 €

72,24 €

416,24 €

Resta usuaris

 

 

 

1 hora.

120,79 €

25,36 €

146,15 €

1 dia.

1.207,85 €

253,65 €

1.461,50€

Targeta d'accés sales assaig

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Primera targeta

Gratuïta

Reposició targeta

11,08 €

2,32 €

13,40 €

LLOGUER DE LES SALES D'ASSAIG PER A ACTIVITATS PUNTUALS

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Sala Carmen Amaya

 

 

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

 

 

 

1 hora

27,00 €

5,67 €

32,67 €

1 dia (fins a 12 hores).

270,00 €

56,70 €

326,70 €

Resta usuaris

 

 

 

1 hora

60,41 €

12,69 €

73,10 €

1 dia (fins a 12 hores).

603,93 €

126,82 €

730,75 €

Sales Adolfo Marsillach i Pepe Rubianes

 

 

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

 

 

 

1 hora.

41,00 €

8,61 €

49,61 €

1 dia (fins a 12 hores).

407,00 €

85,47 €

492,47€

Resta usuaris

 

 

 

1 hora.

90,58 €

19,02 €

109,60 €

1 dia (fins a 12 hores).

905,87 €

190,23 €

1.096,10€

 

Als adjudicataris del servei de venda d'entrades se'ls aplicarà el descompte que figuri en el contracte d'adjudicació.

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 06/03/2017

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50