(esta información solo está disponible en catalán)

Annex I.15 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

PREU PÚBLIC CENTRE FREDERIC MOMPOU

 

 

Quota

 SALA POLIVALENT CENTRE FREDERIC MOMPOU

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

 

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora.

35,91 €

7,54 €

43,45 €

 1 dia.

125,17 €

26,28 €

151,45 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

54,34 €

11,41 €

65,75 €

 1 dia.

190,00 €

39,90 €

229,90 €

 

 

 

 

Entitats amb ànim de lucre:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora

71,78 €

15,07 €

86,85 €

 1 dia.

222,60 €

46,75 €

269,35 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

107,60 €

22,60 €

130,20 €

 1 dia.

379,01 €

79,59 €

458,60 €

 

 

 

 

Actes no s'ajustin a l'horari del centre (preu per hora o fracció):

17,52 €

3,68 €

21,20 €

 Laborables: de 9:00 h. A 21.45 h.

 Festius: de 10:00 h. A 14:00 h. I de 16:00 . a 21:00 h.

 

 

QUOTA

RESTA AULES CENTRE FREDERIC MOMPOU

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

 

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora.

18,06 €

3,79 €

21,85 €

 1 dia.

35,90 €

7,55 €

43,45 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

25,08 €

5,27 €

30,35 €

 1 dia.

53,30 €

11,20 €

64,50 €

 

 

 

 

Entitats amb ànim de lucre:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora.

35,90 €

7,55 €

43,45 €

 1 dia.

71,78 €

15,07 €

86,85 €

 

 

 

 

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

51,50 €

10,80 €

62,30 €

 1 dia.

107,60 €

22,60 €

130,20 €

 

 

 

 

 

 

QUOTES

SALES ASSAIG MUSICAL CENTRE FREDERIC MOMPOU

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

BÀSIC

 

 

 

Hora esporàdica

4,05 €

0,85 €

4,90 €

Mòdul 4 hores setmanals

49,22 €

10,33 €

59,55 €

Mòdul 6 hores setmanals

68,97 €

14,48 €

83,45 €

 

 

 

 

BÀSIC + 1 AMPLIFICADOR

 

 

 

Hora esporàdica

4,92 €

1,03 €

5,95 €

Mòdul 4 hores setmanals

53,76 €

11,29 €

65,05 €

Mòdul 6 hores setmanals

72,48 €

15,22 €

87,70 €

 

 

 

 

BÀSIC + 2 AMPLIFICADORS

 

 

 

Hora esporàdica

5,38 €

1,12 €

6,50 €

Mòdul 4 hores setmanals

55,45 €

11,65 €

67,10 €

Mòdul 6 hores setmanals

80,62 €

16,93 €

97,55 €

 

 

 

 

Dipòsit per a la utilització de les sales d'assaig musical el Casal de Joves                                73,00 €

 

 

 

 

Lloguer de material per a fora del Centre (només per a grups amb dipòsit)

 

 

 

Lloguer de bateria:  per dia

22,40 €

4,70 €

27,10 €

Lloguer de 2 micròfons més 2 peus de micròfon:  per dia

8,93 €

1,87 €

10,80 €

Equips de veus +2 micròfons+2 peus de micròfon:  per dia

17,89 €

3,76 €

21,65 €

 

 

 

 

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 


Revisado: 30/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50