(esta información solo está disponible en catalán)

Consell Municipal de la Gent Gran

El Consell Municipal de la Gent Gran es l'organisme de participació, consulta i assessorament, format per entitats i associacions radicades a la Ciutat, en temes d'envelliment actiu i gent gran.

Possibilita que les línies d'actuació de l'Ajuntament de Castelldefels comptin amb la consulta i assessorament dels sectors implicats.

Sensibilitza la població de la importància de la participació de les entitats cíviques en la planificació i gestió públiques municipals.

Qui en forma part:

Integren el Consell representants de les entitats cíviques i/o socials que estan relacionades més directament amb l'àmbit d'actuació d'aquest.

Calendari:

Es reunirà al menys un cop l'any

Organització:

Àrea de Gent Gran

Tel. 936364144 (Centre Frederic Mompou)


Revisado: 24/02/2017

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50