(esta información solo está disponible en catalán)

Alta de tercer/proveïdor (o Canvi de núm de compte) de PERSONES FÍSIQUES que disposin de "certificat digital"

 

 

Informació bancària necessària per cobraments de l'Ajuntament de Castelldefels _ (ALTA  DE TERCER)

 

 

Per l'alta de tercer/proveïdor (o Canvi de núm de compte):

 

 De PERSONES FÍSIQUES que disposin de “certificat digital o signatura electrònica”

 

Cal que seguiu el tràmit que trobareu a continuació que es diu: ALTA TERCER/PROVEÏDOR I DADES BANCARIES: (i, dins cliqueu : Tramitar per internet amb certificat.)

 

Tot tenint en compte que :

  • Si emeteu factures a l'Ajuntament, cal que adjunteu escanejat (opció d' “adjunta” que trobareu dins “Tramitar per internet”) un certificat hisenda conforme consteu d'alta en l'activitat econòmica pertinent.

(o si ho preferiu, l'imprès 036 lliurat a hisenda amb l'alta d'activitat)

 

Cliqueu el següent enllaç, i dins cliqueu “Tramitar per Internet amb certificat”, ompliu les dades inclòs les dades bancàries, i adjunteu l'alta d'activitat econòmica si és que emeteu factures)

 

 

                   ALTA DE TERCER/PROVEÏDOR I DADES BANCÀRIES

 


Revisado: 27/11/2018

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50