(esta información solo está disponible en catalán)

Alta de tercer/proveïdor (o Canvi de núm de compte) d' Associacions sense afany de lucre, que disposin de "certificat digital o signatura electrònica"

 

    Alta de tercer/proveïdor (o Canvi de núm de compte) d' Associacions sense afany de lucre, que disposin de “certificat digital o signatura electrónica”

 

Cal que seguiu el tràmit que trobareu a continuació que es diu: d'ALTA TERCER/PROVEÏDOR I DADES BANCARIES: (i, dins cliqueu : Tramitar per internet amb certificat.)

Tot tenint en compte que :

 

  • 1er_Si emeteu factures a l'Ajuntament, cal que adjunteu escanejat (opció d' “adjunta” que trobareu dins “Tramitar per internet”) un certificat hisenda conforme consteu d'alta en l'activitat econòmica pertinent.(o si ho preferiu, l'imprès 036 lliurat a hisenda amb l'alta d'activitat)

 

  • 2on  En cas que el certificat no sigui de “representant de l'entitat” si no que sigui personal cal adjuntar escanejat (opció d' “adjunta” que trobareu dins “Tramitar per internet”) un document que acrediti que la persona que signa és representant de l'associació.

 

 

     Cliqueu el següent enllaç, i dins cliqueu “Tramitar per Internet amb certificat”, ompliu les dades inclòs les dades bancàries, i adjunteu l'alta d'activitat econòmica si és que emeteu factures, i representació si cal)

 

                            

                                      ALTA DE TERCER/PROVEÏDOR I DADES BANCÀRIES

 

 


Revisado: 27/11/2018

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50