(esta información solo está disponible en catalán)

Alta de tercer/proveïdor (o Canvi de núm de compte) d' Associacions sense afany de lucre, que NO disposen de "certificat digital o signatura electrònica"

 Alta de tercer/proveïdor (o Canvi de núm de compte) d' Associacions sense afany de lucre, que NO disposen de "certificat digital o signatura electrónica"

 

Cal omplir l'imprès que trobareu a continuació i que es diu: “Imprès full de dades bancàries i alta tercer”. Un cop signat pel sol·licitant i segellat per l'entitat financera, cal adjuntar-lo escanejat, juntament amb la còpia del NIF de la persona “sol·licitant” que signa. i enviar-ho per mail a: e-oac@castelldefels.org.

 

Tot tenint en compte que :

 

  • 1er  Si emeteu factures a l'Ajuntament, cal que Adjunteu al mateix mail, escanejat un certificat hisenda conforme consteu d'alta en l'activitat econòmica pertinent.(o si ho preferiu, l'imprès 036 lliurat a hisenda amb l'alta d'activitat)

     

  • 2on   Cal adjuntar al mateix mail, també, un document que acrediti que la persona que signa com a “sol·licitant”, és representant de l'associació.

 

Cliqueu i: Ompliu, signeu, que segellin al banc, envieu per mail o personalment a l'oac, i adjunteu NIF i representació dins l'associació, i 036 si emeteu factures)

 

Document: Imprès Full de dades bancàries i alta tercer [PDF]

 


Revisado: 19/03/2019

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50