(esta información solo está disponible en catalán)

Imprès per a la compensació de deutes en favor de creditors

 

 

Imprès per a la compensació de deutes en favor de creditors.

 

 

 

 

 

Cal que ompliu el següent imprès pròpiament de sol·licitud de Compensació de deutes

 

 

 

 

Document: Imprès de Sol·licitud de compensació de deutes [PDF]

 

 

 

 

Presentació de documentació al Registre d'entrada de l'Ajuntament, seguint l'enllaç:

 

 

https://seu.castelldefels.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000907080209107192

 

L'informem que les seves dades seran tractades a gestionar la seva sol·licitud de compensació de deutes.

L'Ajuntament de Castelldefels, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

https://seu.castelldefels.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_PRIVACIDAD

 


Revisado: 30/03/2022

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50