(esta información solo está disponible en catalán)

Imprès per a la sol·licitud de retorn d'ingressos pagats per Preus Públics. (als casos previstos a la norma).

 

Per a la sol·licitud de retorn d'ingressos pagats per Preus Públics.    (als casos previstos a la norma).

 

 

 

 

Cal que ompliu el següent imprès pròpiament de sol·licitud de retorn d'ingressos pagats

 

 

Document: Imprès per a la sol·licitud dels retorn d'ingressos pagats com a preu públic [PDF]

 

 

 

* Només en el cas que es demani de cobrar en compte bancari diferent del que va aportar  per cobrar els rebuts domiciliats d'aquestes quotes ,

 

                                     Cal que segueixi el tràmit següent, per tal que puguem donar d'alta les seves dades bancàries.

 

ALTA DE DADES BANCÀRIES DE LA PERSONA AMB DRET AL RETORN 

 

 

El/s Document/s cal registrar-lo/s l'Oficina d'atenció al Ciutadà (OAC),  bé presencialment, bé per Mail a : e-oac@castelldefels.org

 

 

D'acord amb l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, l'informem que les seves dades seran tractades a gestionar la seva sol·licitud de devolució d'ingrés. El tractament és responsabilitat de l'Ajuntament de Castelldefels. La base jurídica és la habilitació legal derivada de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.  Les seves no seran cedides a tercers, però podran ser comunicades a l'òrgan o entitat competent per la continuació del tràmit demanat pel ciutadà. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.castelldefels.org . Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d'un escrit dirigit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Castelldefels (Exercici de drets) o al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l'Església nº 1, 08860 Castelldefels (Barcelona) o mitjançant instancia general a la Seu Electrònica.


Revisado: 24/01/2019

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50