(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.2 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2013)

I. SERVEIS PRESTATS DIRECTAMENT PER L'AJUNTAMENT O PELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (PME o PMCI)

ANNEX I.2

A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS

PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS DE FORMACIÓ, LÚDIC-CULTURALS I DE TEMPS LLIURE

TIPUS DE SERVEI

QUOTES

 

 

 

VISITES COL·LECTIVES:(d'interès arquitectònic, històric, cultural comentades amb guia, excepte les visites al Castell de Castelldefels que estan regulades a l'Ordenança núm. 21, Annex I.11)

Quota per persona

 
 

Nivell A (de 26 a 30 participants)

3,60 €

 

Nivell B (de 16 a 25 participants)

4,90 €

 

Nivell C (de 10 a 15 participants)

5,80 €

 

El nivell de la visita comentada està en funció del nombre de persones.

 

 

 

Quota

 SALA POLIVALENT CENTRE FREDERIC MOMPOU:

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

 

 

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

 

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

Acte obert:

 

 1 hora.

35,66 €

7,49 €

43,15 €

 1 dia.

124,38 €

26,12 €

150,50 €

Acte tancat:

 

 1 hora.

53,97 €

11,33 €

65,30 €

 1 dia.

188,72 €

39,63 €

228,35 €

 

Entitats amb ànim de lucre:

 

Acte obert:

 

 1 hora

71,32 €

14,98 €

86,30 €

 1 dia.

221,20 €

46,45 €

267,65 €

Acte tancat:

 

 1 hora.

106,90 €

22,45 €

129,35 €

 1 dia.

376,57 €

79,08 €

455,65€

 

Actes no s'ajustin a l'horari del centre (preu per hora o fracció):

17,40 €

3,65 €

21,05 €

 Laborables: de 9:00 h. a 21.45 h.

 Festius: de 10:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 . a 21:00 h.

RESTA AULES CENTRE FREDERIC MOMPOU

QUOTA

 

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

       

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

     

Acte obert:

 

 

 

 1 hora.

17,93€

3,77 €

21,70 €

 1 dia.

35,66 € 

7,49 €

43,15 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

24,90 €

5,24 €

30,20 €

 1 dia.

52,98 €

11,12 €

64,10 €

 

 

 

 

Entitats amb ànim de lucre:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

 1 hora.

35,66 €

7,49 €

43,15 €

 1 dia.

71,32 €

14,98 €

86,30 €

Acte tancat:

 

 

 

 1 hora.

51,16 €

10,74 €

61,90 €

 1 dia.

106,90 €

22,45 €

129,35 €

       

SALES ASSAIG MUSICAL CENTRE FREDERIC MOMPOU

QUOTES

 

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

BÀSIC

 

 

 

Hora esporàdica

4,01 €

0,84 €

4,85 €

Mòdul 4 hores setmanals

48,92 €

10,28 €

59,20 €

Mòdul 6 hores setmanals

 68,51 €

14,39 €

 82,90 €

 

BÀSIC + 1 AMPLIFICADOR

 

 

 

Hora esporàdica

4,88 €

1,02 €

5,90 €

Mòdul 4 hores setmanals

53,39 €

11,21 €

64,60 €

Mòdul 6 hores setmanals

75,62 €

15,88 €

 91,50 €

 

BÀSIC + 2 AMPLIFICADORS

 

 

 

Hora esporàdica

5,33 €

1,12 €

6,45 €

Mòdul 4 hores setmanals

57,85 €

12,15 €

70,00 €

Mòdul 6 hores setmanals

80,08 €

16,82 €

 96,90 €

 

 

 

 

Dipòsit per a la utilització de les sales d'assaig musical el Casal de Joves

72,50 €

 

Lloguer de material per a fora del Centre (només per a grups amb dipòsit)

 

Lloguer de bateria: per dia

22,23 €

4,67 €

26,90 €

Lloguer de 2 micròfons més 2 peus de micròfon: per dia

8,89 €

1,86 €

10,75 €

Equips de veus +2 micròfons+2 peus de micròfon: per dia

17,77 €

3,73 €

21,50 €

SALA POLIVALENT AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR

QUOTES

 

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

 

Resta d'usuaris:

 

Acte obert:

 

- 1 hora

71,32 €

14,98 €

86,30 €

- 1 dia.

221,22 €

46,46 €

267,68 €

Acte tancat:

 

- 1 hora.

106,90 €

22,45 €

129,35 €

    - 1 dia.

376,55 €

79,08 €

455,63 €

 

Actes que no s'ajustin a l'horari del centre (preu per hora o fracció):

17,38 €

3,65 €

21,03 €

- Laborables: de 9:00 h. a 21.45 h.

- Festius: de 10:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 . a 21:00 h.

RESTA AULES CENTRE AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR

QUOTA

 

PRINCIPAL

21 % IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

 

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

- 1 hora.

35,67 €

7,49 €

43,16 €

- 1 dia.

71,33 €

24,04 €

95,37 €

Acte tancat:

 

 

 

- 1 hora.

51,14 €

10,74 €

61,88 €

- 1 dia.

106,90 €

22,45 €

129,35 €

CASAL DE LA CULTURA:

Quota

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

Resta d'usuaris:

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Acte obert:

 

- 1 hora.

33,00 €

6,93 €

39,93 €

- 1 dia.

64,13 €

13,47 €

77,60 €

Acte tancat:

 

- 1 hora.

45,08 €

9,47 €

99,63 €

- 1 dia.

95,77 €

20,11 €

 115,88 €

SALA POLIVALENT DE L'ESPAI DEL MAR:

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

 

Resta d'usuaris:

 

Acte obert:

 

- 1 hora

71,32 €

14,98 €

86,30 €

- 1 dia

221,20 €

46,45 €

267,65 €

Acte tancat:

 

- 1 hora

106,90 €

22,45 €

129,35 €

- 1 dia

376,53 €

79,07 €

455,60 €

El Centre no podrà atendre activitats fora de l'horari de funcionament:

Laborables: de 9:00 h. a 21.30 h.

Dissabtes i Festius: de 09:30 h. a 21'30 h. 

 

AULES INFORMÀTICA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament:

exempta

exempta

exempta

 

 

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

Entre 1 i 2 hores

47,68 €

10,02 €

57,70 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora).

13,47 €

2,83 €

16,30 €

 

 

 

 

Entitats amb ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 Entre 1 i 2 hores.

81,49 €

17,11 €

98,60 €

-Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora). 

                 25,78 €

5,42 €

31,20 €

RESTA D'AULES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament :

exempta

exempta

exempta

 

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

- Entre 1 i 2 hores.

34,22 €

7,18 €

41,40 €

- Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora).

10,21 €

2,14 €

12,35 €

 

- Entitats amb ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores.

54,80 €

11,50 €

66,30 €

-Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora).

 23,89 €

5,01 €

28,90 €

CURSOS, TALLERS I SEMINARIS:

Quota

Nivell A: fins a 6 sessions (pagament únic)

10,00 €

Nivell B: de 7 a 15 sessions (pagament únic)

18,00 €

Nivell C: més de 15 sessions (pagament únic)

25,00 €

Nivell D: sessió única (pagament únic)

4,50 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora o menys setmanal.

 1 participant

42,00 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora o menys setmanal.

 Menys de 5 participants i més de 2

26,00 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora o menys setmanal.

 Més de 5 participants

12,00 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora i mitja o més setmanal. Menys de 5 participants.

38,00 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora i mitja o més setmanal. Més de 5 participants.

 

18,00 €

 

Aquests preus es prorratejaran quan el mes estigui començat.

Existeix la possibilitat d'efectuar els pagaments de forma trimestral

CURSOS: Acosta't a la Cultura:

Preus

Nivell A: fins a 6 sessions (pagament únic)

18,90 €

Nivell B: de 7 a 15 sessions (pagament únic)

26,80 €

Nivell C: més de 15 sessions (pagament únic)

47,30 €

Nivell D: sessió única (pagament únic)

6,30 €

Els diners pagats en concepte de tallers o cursos del programa Acosta't a la Cultura, no es retornaran si la persona inscrita per motius personals, que no es pugui justificar medicament, no assisteixi al curs o taller programat.

CURSOS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL – CAL GANXO:

Preus

Curset Nivell I: curset s d'1 sessió única

5,25 €

Curset Nivell II: curset s de 4 a 15 hores

15,75 €

Curset Nivell III: curset s que incloguin material o que superin les 15 hores

31,50 €

VISITES a punts d'interès natural dintre de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, incloent el desplaçament:

 

Curset Nivell I: (de 35 a 60 participants)

4,75 €

Curset Nivell II: (de 22 a 35 participants)

6,50 €

Curset Nivell III: (fins a 22 participants)

9,50 €

CESSIÓ D'ESPAIS PÚBLICS:

Quota

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

 

CESSIÓ A ALTRES ENTITATS:

 

 

QUOTA

CEIP GARIGOT:

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

(Utilització dissabtes de 9 a 13 hores de 7 aules i pati, a liquidar mensualment a la bestreta)

392,56 €

82,44 €

475,00 €

 

 

 

PARC D'EDUCACIÓ VIÀRIA

Quota

Ciclomotors, karts i bicicletes

134,40 €/classe

(2 h: 4 sessions de 30')

 

Representacions educatives de la Policia Local:

 

Representacions a Castelldefels

Exempta

Representacions altres poblacions

560,00 €

 

Cinema:

 

 Entrades taquilla

6,00 €

 

Música en espais diferents al Teatre Plaza:

 

Entrades taquilla

8,00 €

 

Cine temàtic

2,10 €VENDA DE LLIBRES:

Quota per unitat

 

PRINCIPAL

4% IVA

 TOTAL

Venda "Guia del Patrimoni":

 

 Preu venda a particulars

10,00€

0,40 €

10,40 €

 Preu venda a llibreters

7,00€

0,28 €

7,28 €

 

Venda "Serrasanta, pintura mural a Castelldefels"

 

Preu venda a particulars

10,00€

0,40 €

10,40 €

Preu venda a llibreters

7,00€

0,28 €

7,28 €

 

Venda "Les masies a Castelldefels"

   

Preu venda a particulars

10,00€

0,40 €

10,40 €

Preu venda a llibreters

7,00€

0,28 €

7,28 €

 

 

Venda "Castelldefels, temps d'història"

 

Preu venda a particulars

17,00 €

0,68 €

17,68 €

Preu venda a llibreters

11,90 €

0,48 €

12,58 €

 

 

Venda “Castelldefels, tot l'any”

 

Preu venda a particulars

25,00

1,00 €

26,00 €

Preu venda a llibreters

17,50

0,70 €

18,20 €

  

Venda del llibre "Escultura Monumental a Castelldefels":

 

 Preu venda a particulars

6,51€

0,26 €

6,77 €

 Preu venda a llibreters

4,56 €

0,18 €

4,74 €

 

Venda del llibre "Pirates a Castelldefels":

 

 Preu venda a particulars

6,51€

0,26 €

6,77 €

 Preu venda a llibreters

4,56 €

0,18 €

4,74 €

 

Venda del llibre "Diari de un indígena":

 

 Preu venda a particulars

10,00€

0,40 €

10,40 €

 Preu venda a llibreters

7,00€

0,28 €

7,28 €

 

Venda del llibre "Les plantes de la platja de Castelldefels":

 

 Preu venda a particulars

5,00 €

0,20 €

5,20 €

 Preu venda a llibreters

4,00 €

0,16 €

4,16 €

 

Venda del llibre “Els Ocells de l'Olla del Rei”:

 Preu venda a particulars

7,36 €

0,29 €

7,65 €

 Preu venda a llibreters

5,96 €

0,24 €

6,20 €

 

 

Venda del llibre "L'església de Santa Maria de la Salut de Castelldefels. 100 anys d'història":

 

 Preu venda a particulars

10,00€

0,40 €

10,40 €

 Preu venda a llibreters

7,00€

0,28 €

7,28 €

 

 

Venda del llibre "Castelldefels i la Mar, Edició ampliada":

 

 Preu venda a particulars

10,00€

0,40 €

10,40 €

 Preu venda a llibreters

7,00€

0,28 €

7,28 €

 

Venda del llibre "La pintura de Manolo Rivera":: :

 

 Preu venda a particulars

10,00€

0,40 €

10,40 €

 Preu venda a llibreters

7,00€

0,28 €

7,28 €

 

 

ALTRES LLIBRES I PUBLICACIONS

Nivell A

 

Preu venda a particulars

17,00 €

0,68€

17,68 €

Preu venda a llibreters

11,90 €

0,47 €

12,37 €

 

Nivell B

 

Preu venda a particulars

10,00€

0,40 €

10,40 €

Preu venda a llibreters

7,00€

0,28 €

7,28 €

 

Nivell C

 

Preu venda a particulars

6,51 €

0,26 €

6,77 €

Preu venda a llibreters

4,56 €

0,18 €

4,74 €

- La gestió de venda de llibres a través de llibreters es realitzarà mitjançant un sistema de dipòsit de llibres i es practicarà liquidació de les vendes per semestres naturals. L'Àrea de Cultura serà la responsable de gestionar el control de la gestió dels llibres en dipòsit.

 

CASAL D'ESTIU PER A JOVES AMB DISCAPACITAT (*):

Quota

A realitzar durant el mes de juliol de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

 

 

Pagament quinzenal:

 

Empadronats a Castelldefels:

58,80 €

No empadronats a Castelldefels:

97,75 €

 

Pagament mes sencer:

 

Empadronats a Castelldefels:

117,60 €

No empadronats a Castelldefels:

195,55 €

(*) Queden exempts de pagament les famílies empadronades a Castelldefels amb renda per càpita inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).Els ingressos de la unitat familiar es determinaran a partir de la presentació del Certificat d'Ingressos, o bé mitjançant la presentació de la Declaració de la Renda de les Persones Físiques .


Revisado: 18/02/2013

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50