Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Agents Policia Local (2020)] (texto en catalán)*    Plazas 7    Publicación 13/02/2020 BOP/DOGC    Inscripción Cerrada

Fin inscripción: 12/03/2020    Grupo: C2    Categoria: Agent    Sistema de selección: oposición

Resultados:  *[Resultat revisió mèdica i puntuació final] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  22/12/2020
Resultados:  *[Resultat entrevistes competencials] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 16/12/2020)   [acceso restringido]  11/12/2020
Publicación:  *[Pla d'actuació i mesures preventives entrevistes per competències] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  04/12/2020
Publicación:  *[Relació d'aspirants per a les entrevistes competencials i competències a valorar] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  02/12/2020
Resultados:  *[Resultats de les proves físiques] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 30/11/2020)   [acceso restringido]  25/11/2020
Aviso:  *[Avís distribució aspirants proves físiques] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  19/11/2020
Resultados:  *[Resultat de la prova de català i llistat aspirants per a proves físiques] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  18/11/2020
Resultados:  *[Resultat proves psicotècniques] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 18/11/2020)   [acceso restringido]  13/11/2020
Resultados:  *[Revisió 1a i 2a subproves] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  10/11/2020
Resultados:  *[Resultats del primer exercici (1a i 2a subproves)] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 9/11/2020)   [acceso restringido]  04/11/2020
Publicación:  *[Plantilles de correcció segona subprova (temari)] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  03/11/2020
Publicación:  *[Plantilles de correcció primera subprova (cultura i actualitat)] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  03/11/2020
Aviso:  *[JUSTIFICACIÓ DESPLAÇAMENT, DES DE FORA DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  30/10/2020
Publicación:  *[Mesures preventives] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  28/10/2020
Publicación:  *[DECRET REPRESA PROCÉS DE SELECCIÓ] (texto en catalán)*   28/10/2020
Publicación:  *[DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 - IMPRESCINDIBLE PER A REALITZAR LES PROVES] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  22/10/2020
Aviso:  *[COMUNICACIÓ IMPORTANT - REPRESA PROCÉS SELECTIU] (texto en catalán)*   16/10/2020
Lista definitiva:  *[Llista definitiva d'admesos i exclosos] (texto en catalán)*   [acceso restringido]  01/07/2020
Lista provisional:  *[Llista provisional d'admesos i exclosos] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 12/6/2020)   [acceso restringido]  29/05/2020

Bases específiques d'agents de policia local

A V Í S

Advertida una errada material, per omissió, en el decret de la regidora delegada de  Règim Interior, Arxiu Municipal i Igualtat, de data 6 de febrer de 2020, d'aprovació de les bases de la Convocatòria per a la provisió de quatre places vacants i tres addicionals d'agent de la Policia Local, i més concretament en l'apartat d'annexos, en el punt 2, que fa referència a les proves físiques.

Es procedeix a la rectificació de l'errada esmentada, en el sentit d'esmenar l'omissió indeguda de la frase següent en l'apartat de les proves físiques:

 

5. Resistència.

Recórrer una longitud de 1000 metres en el mínim temps possible. Es podrà alternar cursa i marxa.” 

 

La valoració d'aquesta prova, es realitzarà segons el quadre de valoracions inclòs en les bases específiques d'aquesta convocatòria.

 

 

 

 

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50