Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[BORSES VIGENTS] (texto en catalán)*    Plazas   (temporal)   Publicación 25/01/2016 WEB    Inscripción Cerrada

Resultados: *[Borsa de la convocatòria de TM Comerç] (texto en catalán)*

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ, SUBGRUP A2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L' ÀMBIT DE COMERÇ DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

 

Atesa la resolució de la regidora-delegada de Règim-Interior, de data 24 de setembre de 2019, queda constituïda la borsa de treball d'aquesta convocatòria amb data d'efectes del dia 06 de novembre de 2020.

 

La vigència d'aquesta borsa serà fins a la creació d'una de nova o fins al seu exhauriment.

 

COGNOMS I NOM

Situació

S. P., LAIA

 

D. R., DOLORES

 

 

 

Criteris de regulació de borsa

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50