Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Tècnic/a Mitjà/ana Informàtica] (texto en catalán)*    Plazas 0  (temporal)   Publicación 16/04/2021 BOPB    Proceso de selección finalizado

Aviso: *[Canvi data entrevistes] (texto en catalán)*

 

 

 

CONVOCATÒRIA AMB CARÀCTER D'URGENCIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER LA COBERTURA DE PLACES VACANTS, EN RÈGIM D'INTERINITAT, I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL AMB PERFIL  DE TÈCNIC MITJÀ DE SISTEMES DE LA INFORMACIÓ, SUBGRUP A2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

 

 

Informem als aspirants d'aquesta convocatòria que estan citats per a la realització de l'entrevista, que aquesta es canvia de data al 30 de juny de 2021, al mateix lloc  (Sala Can Moliner del Centre de Promoció Econòmica La Guaita, Crta. de la Sentiu, núm. 1) i a la mateixa hora.

 

DNI

COGNOMS I NOM

ENTREVISTA

***7206**

FERNANDEZ GUERRERO, FRANCISCO

11:00

***6268**

GINER VÁZQUEZ, PAU

11:30

***8206**

GUTIERREZ MACIEL, CLAUDIA MARIEL

12:00

***7433**

MARQUÉS MORA, ANTONIO

12:30

***5164**

PÉREZ GARCÍA, SUSANA

13:00

***3897**

RIBÓ FIGUERA, JOSEP

13:30

***3728**

SANMARTIN SOJO, EDUARDO CARLOS

14:00

***9098**

VARGAS DEL RIO, ROSER

14:30

 

 

 

Castelldefels, 23 de juny de 2021.

 

 

La Secretària de la Comissió Qualificadora

 

 

 

Isabel Bou Sánchez

 

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50