Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Arquitecte/a tècnic/a] (texto en catalán)*    Plazas 4    Publicación 04/06/2021 DOGC    Inscripción Cerrada

Temario: *[Avís correcció tema 16] (texto en catalán)*

 

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, DE QUATRE PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ARQUITECTE/A TÈCNIC, SUBGRUP A2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

 

S'informa als aspirants de la convocatòria que al:

 

Tema 16,-  Exigències bàsiques d'Estalvi energètic en l'edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica.

 

Degut a la modificació del CTE referent als DB HE-4 i HE-5:

 

On diu:        Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.

 

Ha de dir:    Contribució mínima d' energia renovable para cobrir la demanda d' aigua calenta sanitària.

 

I on diu:        Contribució fotovoltaica mínima d' energia elèctrica.

 

Ha de dir:     Generació mínima d' energia elèctrica.

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50