Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[PROMOCIÓ INTERNA SUPORT TÈCNIC MIG INFORMÀTICA (convocatòria restringida)] (texto en catalán)*    Plazas 1    Publicación 06/05/2021 DOGC    Proceso de selección finalizado

Resultados: *[Resultats finals] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 16/07/2021)

VALORACIÓ DE MÈRITS I RESULTAT DE LES PROVES DE LA  PROMOCIÓ INTERNA, PER COBRIR 1 PLAÇA VACANT DE SUPORT TÈCNIC MIG, GRUP A, SUBGRUP A2, NIVELL 16, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT.

 

Els resultats finals de la convocatòria queden d'aquesta manera.

 

COGNOMS, NOM

MÈRITS

PROVA TEÒRICA

PROVA PRÀCTICA

GARCES GARCIA, JUANJO

2

8,33

8,5

 
 

 

A la vista del resultats i de conformitat amb les bases i convocatòria de procés de promoció interna, el tribunal acorda proposar a l'aspirant Sr. Juanjo Garcés Garcia, per ocupar la plaça de funcionari de carrera TÈCNIC MIG GRUP A, SUBGRUP A2,  ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, RÈGIM FUNCIONARI, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.

S'obre un termini de 3 dies hàbils, a partir de la publicació en el web, per presentar al·legacions, si s'escau, mitjançant presentació d'instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

 

 

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50