Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[PROMOCIÓ INTERNA TS DE PROJECTES TIC i TS DE SISTEMES I SUPORT (convocatòria restringida)] (texto en catalán)*    Plazas 2    Publicación 06/05/2021 DOGC    Proceso de selección finalizado

Resultados: *[Resultats finals] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 19/07/2021)

RESULTATS PROMOCIÓ INTERNA, PER COBRIR 2 PLAÇES VACANTS DE SUPORT TÈCNIC SUPERIOR, GRUP A, SUBGRUP A1, NIVELL 20, PROJECTES TIC I SISTEMES I SUPORT ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT.

 

Data: 13.07.21

 

Els resultats finals de la fase de concurs-oposició de la convocatòria queden d'aquesta manera.

 

COGNOMS, NOM

MÈRITS

PROVA TEÒRICA

PROVA PRÀCTICA

MARQUEZ DELGADO, JULIAN

2

8

9

PIÑOL MAURI, LAIA

2

8,66

9,5

 

 

A la vista del resultats i de conformitat amb les bases i convocatòria de procés de promoció interna, el tribunal acorda proposar a l'aspirant Sr. Julian Márquez Delgado, per ocupar la plaça de  funcionari de carrera TÈCNIC SUPERIOR GRUP A, SUBGRUP A1, SISTEMES I SUPORT ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, RÈGIM FUNCIONARI, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS i a l'aspirant  Sra. Laia Piñol Mauri, per ocupar la plaça de  funcionari de carrera TÈCNIC SUPERIOR GRUP A, SUBGRUP A1, PROJECTES TIC ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, RÈGIM FUNCIONARI, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.

S'obre un termini de 3 dies hàbils, a partir de la publicació en el web, per presentar al·legacions, si s'escau, mitjançant presentació d'instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

 

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50