PAM: CASTELLDEFELS UNA CIUTAT COM TÚ

6
 
 
 100%
 
EL GOVERN ES COMPROMET A APROVAR L'EXEMPCIÓ DE L'IMPOST DE LA PLUSVÀLUA, EN ELS CASOS DE TRANSMISSIONS PER DACIONS EN PAGAMENT O EXECUCIONS HIPOTECÀRIES, REVISANT ELS EXPEDIENTS NO PRESCRITS.
Inicio: 1/9/2015 Fin: 31/12/2016
 
Acciones
 1  TRAMITACIÓ DE LES EXEMPCIONS D'OFICI PER A LES DACIONS EN PAGAMENT I EXECUCIONS HIPOTECÀRIES PER L'IIVTNU.
 
 100%
 
de Gestió de Tributs i SIT
↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50