PAM: TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

471
 
 
 67%
 
MILLORA DE LA PROFESSIONALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ
Inicio: 1/1/2016 Fin: 30/6/2019
 
Acciones
 1  CARRERA PROFESSIONAL I GESTIÓ PER COMPETÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE CASTELLLDEFELS
Aquest objectiu té continuitat però ara el concretem per aquest mandat fins al juny del 2019.
 
 94%
 
Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior
 2  ESTABILITZACIÓ DE L'ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDFELS.
Les lleis de pressupostos han establer limitacions a la provisió definitiva de llocs de treball, només prevista per reposició d'efectius i en serveis prioritaris.
 
 70%
 
Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior
 3  REVISIÓ I ADEQUACIÓ DE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA.
Revisió de l'estructura organitzativa per determinar el model a seguir (estructura gerencial, àmbits…)
 
 86%
 
Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior
 4  REUNIONS PERIÒDIQUES DELS COMANDAMENTS PER ENFORTIR LA COORDINACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE COMANDAMENT
L'objectiu pretèn sistematitzar l'espai de trobada dels caps per tal de compartir projectes, propostes progrmes, afavorir el treball transversal i comunicar aquella informació important entre les diferents àrees.
 
 16%
 
Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior
↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50