Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/13923>>.

CONVOCATÒRIA PER A EMPRESES DE FORMACIÓ I EXPERTS/ES DOCENTS DE LA GUIA EDUCATIVA

PROCÉS OBERT DE RECERCA D'EMPRESES DE FORMACIÓ I D'EXPERTS/ES DOCENTS PER A LA IMPARTICIÓ D'ACCIONS COEDUCATIVES, D'IGUALTAT, DE DIVERSITAT AFECTIVO-SEXUAL I DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA PROGRAMADES DURANT EL CURS ESCOLAR 2019 - 2020 DINS DE LA GUIA EDUCATIVA.

Última modificació:

L'Ajuntament de Castelldefels, des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat planifica, imparteix i avalua accions, tallers i formacions de continguts amb els següents objectius:

 • Promoure models educatius que fomentin la igualtat entre nois i noies.
 • Prevenir i sensibilitzar entorn de la violència masclista.
 • Promoure actituds de respecte envers la diversitat afectiva i sexual i prevenir la lgtbifòbia.
 • Fer visibles les desigualtats de gènere.

Aquestes accions van adreçades a tots els nivells educatius des de l'escola bressol fins a l'educació postobligatòria, així com a professorat, famílies o altres.

També s'ofereixen formacions, amb els mateixos objectius, a població adulta.

L'Ajuntament obre un procés de recerca d'empreses de formació i d'experts i expertes docents amb l'objectiu de crear una borsa de professionals docents per a la impartició de diferents accions formatives i tallers vinculades al programa de guia educativa programats durant el curs escolar 2019/2020 (de setembre de 2019 a juny de 2020).

 

Qui es pot presentar?:

Es poden presentar tant empreses de formació, amb qualsevol forma jurídica, com persones docents (donades d'alta com a autònoms/es), sempre i quan reuneixin uns mínims requisits de titulació, experiència professional i/o competència docent.

 

Què s‘ha de fer per participar en aquest procés?:

Per a prendre part a la present convocatòria s'haurà de presentar sol·licitud amb dades de contacte, identificació de les especialitats formatives a les quals es vol optar i documentació sol·licitada a l'adreça de correu electrònic:

igualtat@castelldefels.org

 

Quin es el termini de presentació de sol·licituds?:

Des del dia 17 de juliol fins al 19 d'agost de 2019.

 

Quina documentació s'ha de presentar?

 • Sol·licitud, amb qualsevol format, especificant les dades de contacte, i especialitats formatives a les quals es vol optar.
 • CV (per a persones físiques) o historial de serveis (per a empreses)
 • Acreditació de titulació, experiència professional i/o experiència docent (de manera diferenciada) de les persones expertes que es presentin directament o dels docents que es proposin per part d'una empresa.
 • Proposta formativa i econòmica de cadascuna de les especialitats formatives a les quals s'opti (ha de constar com a mínim una descripció, els objectius, metodologia, durada, a qui va adreçat i els requisits tècnics, a més del pressupost, detallat per preu/hora).
 • El cost final ha d'incloure la memòria de l'actuació, el transport i/o el material específic necessari per portar a terme l'acció formativa.
 • En el cas que sigui necessari, compromís d'aportar el certificat de penals negatiu del registre central de delinqüents sexuals.
 • Un cop acordat entre l'Ajuntament i l'empresa o docent la formació caldrà que aporti la documentació necessària per a poder facturar.

 

En què consistirà el procés?:

Un cop presentada la documentació dins els terminis establerts, aquelles empreses i persones expertes docents que compleixin els requisits mínims i siguin avaluats com Aptes, formaran part d'una borsa que la Secció de Polítiques d'Igualtat farà servir per a la contractació de serveis menors d'impartició formativa durant el termini de validesa establert i segons necessitats de l'àrea.

Aquestes contractacions estaran condicionades a les aprovacions de les diferents subvencions i a la dotació pressupostària municipal per a la programació formativa de la Secció durant tota la validesa del procés.

Per a la contractació final d'aquests serveis menors es tindrà en compte l'avaluació de:

 • La qualitat de la proposta formativa.
 • L'experiència professional i docent de la persona experta o l'entitat formadora.
 • Proposta econòmica.
 • Adequació a les necessitats i demandes rebudes per l'àrea de part de la comunitat educativa i altres agents.

 

Quina validesa temporal tindrà aquesta borsa?.

Aquesta borsa de docents tindrà una validesa del curs escolar 2019/2020 (de setembre de 2019 a juny de 2020). La borsa estarà condicionada o bé a l'atorgament de subvencions d'entitats supramunicipals o bé al pressupost propi de l'àrea per a la seva execució.

 

GRUPS D'ESPECIALITATS FORMATIVES:

Bloc A: Prevenció de la violència masclista. Tallers dirigits a escoles i instituts. La població destinatària:

 • Infants i  joves entre 10 i 18 anys.
 • Famílies
 • Professorat

 

Bloc B: Coeducació i igualtat d'oportunitats. Tallers dirigits a escoles i instituts. La població destinatària:

 • Infants i  joves entre 3 i 18 anys.
 • Famílies
 • Professorat

 

Bloc C: Diversitat familiar, afectiva i sexual. Tallers dirigits a escoles i instituts. La població destinatària:

 • Infants i  joves entre 3 i 18 anys.
 • Famílies
 • Professorat

 

Bloc D: Formació sobre violència masclista en relació al concurs de presentacions. En aquest cas consisteix en:

 • Coordinació del calendari dels mòduls amb els instituts.
 • Mòduls formatius de 3 hores dirigit a alumnat d'ESO (inclou continguts sobre detecció i prevenció de violència masclista entre el jovent i formació en creació, edició de presentacions).
 • Coordinació amb l'àrea d'igualtat.
 • Edició i preparació de les presentacions pel jurat.

 

Es poden consultar les bases del concurs a:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&08/022016013654.pdf&1