Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/14375>>.

L'Ajuntament s'imposa un codi ètic que regula l'actuació d'alcaldessa i membres del Govern

La sessió plenària d'aquest mes de febrer, celebrada el dia 27, va aprovar per unanimitat el codi ètic dels alts càrrecs del consistori • El codi reafirma el compromís municipal amb l'adopció de mesures que millorin la confiança en les institucions i representants polítics

Última modificació:

El codi té l'objectiu de fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en l'exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, han de complir els càrrecs electes, els titulars dels òrgans superiors i directius, i el personal eventual que ocupa llocs de confiança i assessoria a l'Ajuntament de Castelldefels i a les entitats vinculades que formen part del sector públic municipal.

A més, aquest compromís fa especial incidència en garantir una actuació objectiva, imparcial i exemplar, i també regula pautes de conducta que contribueixin a evitar els conflictes d'interessos en matèria de contractació pública.

El codi conté els principis ètics i de bon govern a què s'han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s'han de regir, que inclouen, a més d'uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d'interessos i grups d'interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.

Objectivitat i veracitat

Entre altres aspectes, el codi determina que els alts càrrecs de l'Ajuntament exerciran les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat, i formularan, a l'inici de cada mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament, declaració que hauran d'actualitzar en qualsevol moment que variïn les circumstàncies, així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s'entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria d'incompatibilitats.

La Corporació establirà mecanismes de control intern, de caràcter interdisciplinari, integrats per representants tant dels diferents grups municipals que conformen l'arc plenari del Consistori, així com dels responsables de les diferents àrees municipals i/o empreses, amb l'objectiu que vetllin pel compliment del codi. El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d'incompliment de les normes d'aquest codi, és el que s'estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L'Ajuntament de Castelldefels ha inspirat la redacció del Codi ètic en el model de codi de conducta dels alts càrrecs de l'Administració local de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, que integren la Generalitat, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, les diputacions catalanes, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.