Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/14618>>.

L'Ajuntament de Castelldefels celebra avui un nou Ple municipal per videoconferència

El Govern municipal recupera progressivament l'activitat del òrgans col·legiats adaptada a les restriccions de l'estat d'alarma i celebra el segon Ple Municipal ordinari per videoconferència • La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0FM i Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

Última modificació:

L'Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari aquest dimarts 26 de maig (17h) per segon cop des de que es decretés l'estat d'alarma el passat 14 de març a causa de la crisi sanitaria generada per la pandèmia de Covid-19. La sessió es realitzarà per sistema de videoconferència per tal de complir amb les restriccions i mesures de protecció enfront la Covid-19.

Com és habitual, després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà dotze punts més:

• Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la llei 15/2010, per la que s'estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament. Primer trimestre 2020

• Donar compte de l'informe de la Intervenció i la Tresoreria municipal sobre l'execució del pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al primer trimestre de 2020

• Modificació de la composició de les comissions informatives permanents

• Creació de la comissió informativa especial del Pacte de Ciutat, designació dels seus membres i fixació del seu règim d'organització i funcionament

• Autoritzar i concedir aval a Jarfels SA per a una operació de préstec a llarg termini

• Aprovació de la massa salarial laboral de l'Ajuntament de Castelldefels i les empreses municipals (Jarfels SA i SAC SA) per a l'exercici 2020

• Aprovació de la modificació de crèdits al Pressupost 2020

• Modificació puntual de l'ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la Taxa per ocupació i aprofitament de la via pública

• Adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment integral d'un cinemòmetre i quatre cabines antivandàliques en el municipi de Castelldefels

• Modificació del plec de clàusules administratives particulars de l'expedient de contractació de la concessió de servei per a la gestió del conjunt patrimonial del Castell de Castelldefels

• Aprovació del manifest de la Xarxa Memòria Democràtica del Baix Llobregat per homenatjar als deportats i morts als camps de concentració i a totes les víctimes espanyoles del nazisme, i de celebració del 75é aniversari de l'alliberament dels camps nazis

• Moció que presenta el regidor de Pau i Solidaritat per adherir-se al manifest del Fons Català de Cooperació al desenvolupament “Cooperació contra el Coronavirus”


A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern.

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

• Decret d'Alcaldia de data 11/03/2020 en què s'aprova el Pla Pressupostari a Mig Termini que ha de regir pel període que compren els exercicis econòmics 2021-2023

• Decret d'Alcaldia de data 11/03/2020 en què s'aprova la liquidació de l'exercici de 2019, corresponent al Pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels

• Decret d'Alcaldia de data 5/05/2020, d'aixecament de la suspensió d' obres a la via pública

• Decret d'Alcaldia de data 6/05/2020, de restabliment del servei del Barri Net i obertura de la Deixalleria Municipal

• Decret d'Alcaldia de data 8/05/2020, d'aprovació del Pla de Desconfinament de l'Ajuntament de Castelldefels

• Decret d'Alcaldia de data 12/05/2020, de modificació de la composició de les Comissions Informatives

• Decret d'Alcaldia de data 12/05/2020, pel qual es cessa, la regidora Ana María Quesada en els càrrecs d'observadora de la Junta de Govern Local i Regidora-delegada de Serveis Socials i Dependència, Habitatge i Comerç, i es nomena Esther Niubó, regidora delegada de Presidència, Comunicació i Noves Tecnologies, Serveis Socials i Dependència; Jordi Vendrell, regidor delegat d'Hisenda, Gestió Econòmica i Financera i Habitatge i Xavier Amate, regidor delegat de Territori i Comerç

• Decret d'Alcaldia de data 21/05/2020, mitjançant el qual, en relació a les guinguetes fixes de la platja, s'exempciona al pagament de cànon durant el termini comprés entre el 14 de març (declaració d'estat d'alarma) i fins que es permeti l'obertura d'aquest tipus d'establiments, i, així mateix, s'ajorna el cobrament del cànon fins al darrer trimestre de l'any

• Decret d'Alcaldia de data 21/05/2020, mitjançant el qual es suspèn el cobrament de les taxes previstes a l'Ordenança Fiscal 15, ajornant-se fins al darrer trimestre de l'exercici, es deixa sense efecte el compromís d'aportació econòmica per suport i promoció i es prorroguen les llicències per l'any 2021

• Decret d'Alcaldia de data 21/05/2020 , mitjançant el qual l'Ajuntament de Castelldefels adopta les recomanacions emeses per l'Oficina Antifrau de Catalunya, tal i com es disposa al document “Prevenció de riscos en l'exercici de potestats públiques durant la crisi de la Covid-19: Recordatoris, recomanacions i recursos per al foment de la integritat”


- Mocions dels Grups Municipals

• Moció que presenten els grups municipals del PSC, ERC, Junts x Castelldefels i Movem-ECP per activar el desplegament previst del codi ètic de l'Ajuntament de Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal de Movem-ECP per demanar la normalització de l'activitat sanitària a Castelldefels i la reobertura del CAP de Can Bou

• Moció que presenta el grup municipal del PP per instar al Govern d'Espanya a garantir l'autonomia que la Constitució Espanyola i les lleis atorguen a las entitats locals per a la gestió dels seus recursos


Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de Govern municipal.