Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/15257>>.

El Ple dóna un nou impuls al projecte d'urbanització del barri de Bellamar

La sessió plenària del passat 25 de febrer va aprovar el text refós del projecte d'obres ordinàries del sector Bellamar i de relació de bens i drets afectats en el referit àmbit • La primera fase de les obres suposarà la construcció de la xarxa de sanejament de les aigu&#776;es residuals, mentre que la segona abordarà la renovacio&#769; i ampliació de les voreres del barri

Última modificació:

El Ple ordinari del mes de febrer, celebrat el passat dia 25, va incloure un punt que feia referència a les obres d'urbanització del barri de Bellamar. Es tracta del “Text refós del projecte d'obres ordinàries del sector Bellamar i de relació de bens i drets afectats en el referent àmbit”. Aquest punt es va aprovar finalment a la sessió plenària, celebrada de forma telemàtica, de manera que el projecte d'urbanització dóna un pas més cap a la seva execució.

Al text aprovat es parla de suggeriments i al·legacions presentades per particulars i empreses al projecte original (estimant parcialment algunes i desestimant d'altres), així com de consideracions incloses per la Unitat d'espai públic de l'Ajuntament, com els criteris d'execució de l'obra, senyalització i protecció dels trams de la C-245 que es trobin dins l'àmbit del projecte. El document aprovat també fa referència a l'actualització dels preus per fer viable l'adjudicació de les obres contemplades al projecte (motivada pel temps que ha transcorregut des de la redacció del projecte original). Aquesta adequació del projecte original (redactat l'any 2015) també afecta a qüestions com la concreció d'alguns aspectes que estaven insuficientment detallats o que suposaven contradiccions entre diferents documents del projecte.

Hem de recordar que el projecte d'urbanització del sector de Bellamar, un cop actualitzats els preus, tindrà un pressupost superior als 19 milions d'euros (19.113.904,23 euros), incloent l'IVA.

El projecte s'executarà en dues fases. La primera fase suposarà la construcció de la xarxa de sanejament de les aigües residuals, amb les corresponents connexions a la totalitat de parcel·les edificades, o potencialment edificables, i d'una xarxa de drenatge amb els corresponents embornals. Atès que amb la construcció del clavegueram s'afecta una part important del paviment i, per altra banda, aquest precisa d'un recobriment, el projecte contempla igualment, la renovació de la totalitat del paviment entre vorades.

A la segona fase de les obres s'abordarà la renovació i ampliació de les voreres del barri. Això comportarà la renovació de part del mobiliari urbà i de l'arbrat i el desplaçament dels embornals a la nova alineació de les voreres.