Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/15855>>.

Més recursos per garantir el dret a l'habitatge a Castelldefels

En el camí de progressar en el compromís d'una ciutat per a viure i conviure, l'Ajuntament continua treballant en accions i serveis que garanteixin el dret a l'habitatge dels veïns i veïnes de Castelldefels

Última modificació:

Entre les iniciatives que està impulsant el municipi figura la imminent construcció, per part de l'IMPSOL (AMB), de 72 habitatges de lloguer de protecció oficial al barri de Can Vinader. La construcció dels immobles començarà a principis de l'any vinent.

Així mateix, des de l'any 2007, l'Oficina Local de l'Habitatge (OLH), gestionada per l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC), ofereix assessorament legal i tècnic i gestió d'ajuts econòmics en matèria d'habitatge a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi, serveis que es descriuen en aquesta informació. Aquesta oficina acaba d'ampliar i remodelar les seves dependències. 

Construcció d'habitatge social al carrer Pietat, el 2022

Objectiu imminent: construir setanta-dos habitatges protegits en règim de lloguer de protecció oficial al carrer Pietat, 9-11. És una de les accions que ha emprès l'Ajuntament amb la finalitat de consolidar el parc d'habitatge social al municipi i continuar amb les polítiques d'accés a l'habitatge.

El conveni que permetrà la construcció d'aquests 72 habitatges estableix la cessió de terrenys entre l'Ajuntament de Castelldefels i l'Institut Metropolità de promoció de sòl i gestió patrimonial (IMPSOL), entitat pública empresarial que depèn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Les obres es preveu que comencin a principis de l'any vinent. Aquesta promoció d'habitatge es destinarà a lloguer accessible i està dirigida als col·lectius que tenen més dificultats per accedir a l'habitatge, com és el cas de la gent jove, per a qui emancipar-se presenta obstacles, però també a altres col·lectius vulnerables.

Assessorament i atenció

Des de l'any 2007, l'Oficina Local de l'Habitatge (OLH), gestionada per l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC), ofereix assessorament legal i tècnic i gestió d'ajuts econòmics en matèria d'habitatge a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi.

Servei de prevenció i atenció a desnonaments

Des de fa uns mesos, l'Ajuntament de Castelldefels ofereix el servei de mediació i acompanyament en aquelles situacions en què hi hagi un risc de pèrdua de l'habitatge, fonamentalment quan la propietat sigui d'un gran tenidor. L'objectiu és donar suport a les persones que es trobin fent front a un desnonament. Se'ls ofereix orientació jurídica i també suport social.

D'altra banda, també s'ofereix assessorament jurídic en matèria d'habitatge per orientar els usuaris i usuàries pel que fa a qüestions relacionades amb els contractes de lloguer.

Ajuts econòmics

L'Àrea municipal d'Habitatge gestiona ajuts per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual. En funció dels ingressos familiars, de l'import de la renda de lloguer i dels requisits decada convocatòria, es poden obtenir ajuts de fins a 240 € mensuals.

L'any 2020, a Castelldefels es van concedir ajuts per un import de 1,09 milions d'euros, com mostra el gràfic adjunt. En conjunt, l'administració va concedir ajuts al pagament del lloguer a cinc-cents del expedients que va tramitar l'OLH.

També es gestionen ajuts per a rehabilitació d'habitatges i edificis: instal·lació d'ascensors, aïllament tèrmic, adaptació de mobilitat reduïda... L'any 2020 l'OLH va tramitar 73 expedients favorables, que van rebre subvencions per un import global de 448.000 euros.

Mediació per al lloguer social i captació d'habitatges

Un altre servei que té per objectiu facilitar el lloguer digne és la xarxa de mediació per al lloguer social, en què es capten habitatges privats nous o de segona mà, que estan buits i es posen en lloguer mitjançant la gestió de la borsa a un preu inferior al de mercat.

L'OLH, sense cap cost ni despesa, posa en contacte propietaris i llogaters, fa les visites a l'habitatge, elabora el contracte de lloguer i en fa seguiment durant tota la seva vigència.

Així mateix, per impulsar i afavorir la captació d'habitatges, l'Ajuntament de Castelldefels s'ha adherit al programa Reallotgem, impulsat per l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i també ha signat un conveni amb la Fundació Hàbitat3.

Mitjançant aquests programes es capten habitatges de propietaris particulars i es destinen a la ciutadania amb dificultats d'accés a l'habitatge o en risc d'exclusió residencial. En aquests casos, és l'administració qui assumeix a càrrec seu la renda de lloguer davant del propietari.

I en aquells habitatges que és necessari, també es porten a terme les obres d'adequació, abans de l'inici del contracte de lloguer. A més d'aquests serveis, a l'OLH es tramiten les cèdules d'habitabilitat de segona ocupació.

Eficiència energètica

Amb l'objectiu d'informar i assessorar sobre el servei energètic a la llar,  l'Oficina Local de l'Habitatge ofereix des de 2017 el servei de assessories energètiques. Aquest servei inclou l'orientació i el suport a l'hora de fer gestions com ara canvis de tarifa; així mateix, proporciona informació bàsica per a millorar els hàbits de consum i reduir la despesa energètica a la llar.

Amb especial atenció a les llars vulnerables derivades pel serveis socials municipals, es porten a terme auditories presencials als domicilis, gestió del bo social, plans de pagament i mediacions directes amb les companyies subministradores per evitar talls de subministrament.

L'any 2020, el Servei d'Eficiència Energètica va fer 310 assessories, i en el que portem de 2021 han estat 377.

 

CONTACTE:

Oficina Local d'Habitatge de Castelldefels

Passatge de les Caramelles, 2

Tel. 93 664 69 90

Tel. Subvenció a la rehabilitació: 602 247 464

 

Horari:

De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30 h

Els dimarts i els dijous, també de 16 a 18 h

 

Ajuts al lloguer:

bustia@olhcastelldefels.com

Rehabilitació:

bustiarehabilitzacio@olhcastelldefels.com

Servei d'Eficiència Energètica:

eficienciaenergetica@sac.es

Altrestràmits i consultes:

olh@olhcastelldefels.com