Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/15869>>.

L'Ajuntament celebra aquest dijous el Ple municipal ordinari del mes de novembre

El Ple té lloc a les 19.30 hores i es farà de forma presencial seguint les normes de seguretat sanitària • La sessió es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0FM i Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

Última modificació:

L'Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari del mes de novembre aquest dijous 25 (19.30h). La sessió serà presencial al Saló de Plens seguint totes les normes de seguretat sanitària anticovid.

Com és habitual, després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 15 punts més:

• Donar compte dels informes trimestrals de tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s'estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament

• Donar compte de l'informe de la intervenció i la tresoreria municipals sobre l'execució del Pressupost i dels moviments i la situació de la tresoreria corresponent al tercer trimestre de 2021

• Declarar l'especial interès i utilitat municipal de les obres a l'Institut Mediterrània situat a Crta.de la Sentiu, 2 i concedir a la Generalitat de Catalunya la bonificació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

• Declarar l'especial interès i utilitat municipal de les obres a l'Institut Josep Lluís Sert situat a Antic Camí Ral de València i concedir a la Generalitat de Catalunya la bonificació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

• Aprovació de l'ordenança municipal reguladora de la transparència i l'administració electrònica de l'Ajuntament de Castelldefels

• Modificació de la política de qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels

• Aprovació de la modificació parcial de la plantilla de personal 2021 d'aquest Ajuntament i creació del lloc de treball codi 9.03, de l'annex 2 de l'instrument d'ordenació del lloc de direcció pública professional

• Aprovació de l'acord de data 27 d'octubre de 2021 de la mesa general de negociació de l'acord mixt de les condicions de treball per als empleats públics de l'Ajuntament de Castelldefels 2017-2019

• Declaració de confidencialitat de la documentació presentada per la UTE Copisa-Romero Polo, S.A. amb motiu de la licitació del contracte d'execució de les obres compreses en el projecte "Text refós del projecte d'obres ordinàries del sector Bellamar, al terme municipal de Castelldefels (fase I)"

• Proposta de l'alcaldia relativa a la delegació d'atribucions del Ple en la Junta de govern local en referència a l'expedient de contractació d'execució de les obres compreses en el projecte "Text refós del projecte d'obres ordinàries del sector Bellamar, al terme municipal de Castelldefels (fase I)"

• Aprovació de les bases específiques que han de regir l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació, la millora de l'eficiència energètica i l'accessibilitat dels edificis d'habitatges plurifamiliars i unifamiliars del municipi de Castelldefels

• Aprovar el canvi en la prestació del servei de grua municipal per a la retirada, trasllat i dipòsit de vehicles de la via pública al terme municipal de Castelldefels per gestió directa del propi Ajuntament de Castelldefels a gestió directa per la societat mercantil local Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC) S.A.

• Aprovar el canvi en la prestació del servei de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical de la via pública i suport de mobilitat a la Policia Local per gestió directa del propi Ajuntament de Castelldefels a gestió directa per la societat mercantil local Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC) S.A.

• Declaració Dia Internacional de la Ciutat Educadora 30 de novembre de 2021 que presenta al Ple de l'Ajuntament el regidor-delegat d'Educació, Cultura, Festes, Participació Ciutadana, Pau i Solidaritat i Nova Ciutadania, 1r tinent d'alcaldia

• Adhesió al manifest 25N-2021 en commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i reconeixement a les dones assassinades per a la violència de gènere, segons la proposta de dictamen de la comissió informativa de drets i ciutadania de data 18 de novembre de 2021

 

A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern:

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

- Mocions dels Grups Municipals (4 en total)

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per al compliment efectiu de les mocions aprovades pel Ple Municipal

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per implantar l'accessibilitat cognitiva a Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal d'ERC-AM per al traspàs real de Rodalies a la Generalitat

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem-ECG perquè l'Ajuntament de Castelldefels reclami a la Generalitat de Catalunya les inversions pendents a la ciutat

 

Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de Govern municipal.