Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/16047>>.

Aprovada l'adjudicació de les obres d'urbanització de Bellamar

El Ple municipal del 27 de gener va tirar endavant un projecte que recau en l'empresa ROGASA Construcciones y contratas, SAU • Les obres suposaran que el barri tindrà xarxa de recollida de pluvials i residuals • Els treballs, que també inclouen una futura segona fase (renovació voreres, verd urbà, etc) tenen un pressupost total de més de 7,2 milions d'euros

Última modificació:

El Ple municipal ordinari del mes de gener, celebrat el passat dia 27, va aprovar l'adjudicació del contracte d'execució de les obres compreses en el projecte "Text refós del projecte d'obres ordinàries del sector Bellamar, al terme municipal de Castelldefels (fase I)" a l'empresa ROGASA Construcciones y contratas, SAU. Es tracta del pas definitiu per tirar endavant les obres que han de dotar d'infraestructures hidràuliques (xarxa de recollida de pluvials i residuals) a l'únic sector de Castelldefels que encara no en té.

La votació del punt va ser la següent: 15 vots favorables dels grups municipals de l'equip de govern (PSC, ERC i Junts per Castelldefels), de Movem Castelldefels i la regidora no adscrita i 10 abstencions dels grups municipals del PP i Ciutadans.

 

El projecte i els seus objectius

Recordem que l'objectiu del projecte és assolir el compliment de les directives comunitàries i de la legalitat vigent que tenen per finalitat la protecció de la qualitat de les aigües continentals i marítimes dels efectes negatius dels abocaments de les aigües residuals urbanes. Aquestes infraestructures hidràuliques s'escometen abans de la posterior urbanització de vials, zones verdes i places del barri.

Com que Castelldefels disposa d'una xarxa separativa, a Bellamar es projecta tota una nova xarxa d'aigües pluvials i residuals en primera fase, i la major part de la urbanització del sector en una futura segona fase (renovació de voreres, verd urbà, mobiliari, etc).

Aquesta xarxa de recollida permetrà, en el cas de l'aigua de pluja, poder recollir-la des de les capçaleres de la part alta fins a la part baixa del sector, evitant escorrenties i volums d'aigua superficials i inundacions a la part baixa del barri.

Pel que fa a la xarxa de recollida residual, permetrà la recollida d'aigües residuals, amb el seu posterior tractament a l'estació depuradora d'aigües residuals de Gavà-Viladecans (EDAR) i evitarà que els veïns del barri hagin de fer ús dels actuals sistemes de recollida mitjançant pous, els quals s'han de segellar i posteriorment eliminar en els dos anys següents. També s'impediran així possibles filtracions d'aigües residuals al subsòl.

L'Ajuntament preveu que a finals del primer trimestre d'aquest 2022 es pugui signar l'acta de replanteig que marcarà l'inici de les obres. El pressupost inicial per a la seva execució té una previsió de despesa de més de 7,2 milions d'euros. En aquest pressupost s'han tingut en compte la redacció del projecte, l'execució de l'obra, la direcció facultativa, la coordinació de Seguretat i Salut i les expropiacions. Els treballs tindran una durada aproximada de 13 mesos.

Recordem que el Ple de desembre de 2021 va aprovar la imposició i ordenació de contribucions especials per l'execució de les obres. Abans, al juny de 2021, l'Ajuntament i l'associació veïnal de Bellamar van acordar fer un seguiment conjunt dels treballs.

 

La resta de votacions del Ple ordinari de gener va ser la següent:

  • Aprovació de la modificació de crèdits núm.1 del Pressupost 2022 (APROVAT amb els vots favorables de PSC, ERC, Junts per Castelldefels i la regidora no adscrita; els vots en contra de PP i Movem i les abstencions de Ciutadans)
  • Modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball (APROVAT amb els vots favorables de PSC, ERC, Junts per Castelldefels i la regidora no adscrita; i les abstencions de PP, Movem i Ciutadans)
  • Encàrrec de gestió per a l'any 2022, a l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC) S.A. (APROVAT amb els vots favorables de PSC, ERC, Junts per Castelldefels i la regidora no adscrita; els vots en contra del PP i les abstencions de Movem i Ciutadans)
  • Moció que presentava el grup municipal del Partit Popular (PP) per a la creació del Consell Municipal de Cultura i elaborar el seu reglament (va comptar amb una esmena parcial i es van rebutjar l'esmena i la moció)
  • Moció que presentava el grup municipal de Movem En Comú Podem contra la reforma laboral del Partit Popular i en defensa de la recuperació de drets de les treballadores i treballadors (es va rebutjar)
  • Moció que presentava el grup municipal de Movem En Comú Podem per tal que es consensuï la remodelació de l'Avinguda dels Banys amb el veïnat, comerciants, restauradors i bars de la zona (va comptar amb dues esmenes parcials i es van rebutjar les esmenes i la moció)