Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/16308>>.

Canvis en les garanties dels productes

Amb la nova normativa (Reial Decret Llei 7/2021 del Ministeri de Consum) s'ha actualitzat la "Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris" incorporant les mesures assenyalades per les directives europees. Amb aquesta normativa, que entra en vigor l'1 de gener de 2022, s'amplia la cobertura de la garantia dels productes a tres anys i obliga a les empreses a disposar de peces de recanvi durant deu anys per a garantir el dret a reparar.

Última modificació:

 

En què repercuteix als consumidors la nova normativa:

 

En quant al termini de la garantia:

 

La persona venedora ha de respondre dels defectes (de la manca de conformitat) que presenti un producte:

 

- En producte nou, si el defecte es manifesta duranT els primers dos anys des de la data del seu lliurament es considera un producte defectuós d'origen i correspon a la persona venedora demostrar el contrari i que el defecte ha aparegut a causa d'un mal ús o d'un manteniment defectuós.

 

Si el defecte apareix després dels 2 anys des de la data de lliurament (i fins els 3 anys que finalitza la garantia legal), la persona consumidora i usuària és qui ha de provar que el defecte era d'origen i que no es deu a un mal ús o al pas del temps. Aquesta demostració demana, sovint, un peritatge del producte.

 

- En producte de segona mà, la persona venedora i la persona consumidora poden pactar un termini més curt de garantia, que no podrà ser mai inferior a un any des de la data de lliurament.

 

Si el consumidor troba defectes en el producte té l'obligació d'informar al venedor de la manca de conformitat en el moment en què es detecti el problema i pot optar entre la reparació o la substitució del producte per un de nou. La novetat és que aquesta decisió serà exclusivament del comprador a partir de l'1 de gener de 2022 i la persona venedora ha de respectar aquesta voluntat, a no ser que l'opció triada pel comprador sigui impossible de complir o desproporcionada (hi ha variables establertes per valorar la idoneïtat de l'opció escollida pel consumidor: el preu del producte conforme, la importància del defecte, la incidència del defecte sobre l'ús del producte...).

 

Tant la reparació com la substitució s'han de regir per unes regles:

 

- Gratuïtat. No poden implicar despeses de cap mena per a la persona consumidora i usuària (desplaçaments, transport, peces de recanvi, mà d'obra: tot ha d'anar a càrrec de la persona venedora).

 

- S'han de fer en un termini raonable i sense inconvenients per al consumidor, sempre atenent a la naturalesa del producte.

 

- Mentre duri la reparació, se suspèn el còmput dels terminis de garantia des que la persona consumidora posa el producte a disposició del venedor fins al moment que se li torna reparat.

 

- En el cas de la substitució, no s'inicia un nou termini de garantia de 3 anys per al nou producte. Des de l'exercici de l'opció fins al lliurament del nou producte queda suspès el termini de garantia del producte substituït i en el moment en què es posa a disposició de la persona consumidora el producte nou, es torna a activar el còmput del termini pendent de la garantia d'origen del producte substituït.

 

- Si el producte s'ha reparat i lliurat i continua no essent conforme, o sigui, el problema no s'ha resolt, la persona consumidora i usuària pot triar entre la substitució del bé o la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

 

- El mateix succeeix si el bé s'ha substituït però encara no és conforme. Llavors la persona consumidora pot optar per la reparació o la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

 

- La personaconsumidora iusuària no podrà exigir la substitució del producte quan es tracti de béns de segona mà o de béns no fungibles. Els béns no fungibles són aquells que per la seva especial naturalesa no es poden substituir perquè són únics, no n'hi ha dos d'exactament iguals: obres d'art, antiguitats.

 

La norma recollida en aquesta llei no parla només d'objectes, sinó també de serveis digitals, que tindran dos anys de garantia: s'estableix que seran considerats continguts digitals els programes informàtics, les aplicacions, els arxius de vídeo i àudio, la música, els videojocs i els llibres electrònics. Seran considerats serveis digitals, per exemple, els programes d'intercanvi i allotjament d'arxius digitals, els tractaments de textos, els jocs en línia, els serveis de missatgeria instantània i les xarxes socials.

 

En cas de manca de conformitat d'un producte és recomanable fer la reclamació el més aviat possible, i per això, cal demanar el full oficial de reclamació a l'empresa o contactar-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d'incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no s'ha obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, cal contactar amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi.