Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/5769>>.

Entren en vigor noves obligacions del Codi de Consum per a empresaris i comerciants

La Generalitat ha publicat un informe sobre quines són les obligacions que afectaran a partir d'ara a totes les empreses i comerços que presten serveis o venen productes a Catalunya

Última modificació:

El passat 23 de juliol de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya. Aquesta norma estableix un nou marc normatiu aplicable a les relacions de consum en l'àmbit territorial de Catalunya. Aquest fet comporta determinades novetats per als empresaris i comerciants que presten serveis o comercialitzen llurs productes en l'àmbit territorial català.

Aquestes novetats resten sotmeses a un règim d'adequació transitori de tal forma que seran exigibles a partir del 23 de gener de 2011 per a les grans empreses i a partir del 23 de juliol de 2011 per als empresaris que tinguin la consideració de petita o mitjana empresa.

En aplicació d'aquest nou marc normatiu, les obligacions que comporten alguna novetat en relació amb la regulació anterior i que seran exigibles a partir de les dates esmentades seran, en síntesi, les següents:

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit

En el cas que l'establiment comercial admeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, no es poden incrementar els preus per raó de la forma o el mitjà de pagament en quantitats superiors a les despeses que l'empresari hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l'admissió del mitjà de pagament electrònic. És a dir, l'empresari o comerciant únicament pot repercutir al consumidor la comissió suportada per la utilització del mitjà de pagament electrònic i, en cap cas, en podrà incrementar l'import. 

En tot cas, caldrà informar les persones consumidores de l'import de la comissió aplicable o del seu mètode de càlcul.

Si a l'establiment comercial s'accepten targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual no se'n pot limitar l'ús en determinats períodes o condicions, com ara, per exemple, durant el període de rebaixes.

Tiquet de caixa o factura

Els empresaris o comerciants han de lliurar una factura, tiquet de caixa o un justificant de la transacció realitzada. En aquest sentit, han d'emprar un suport documental per a llurs factures o tiquets de caixa que tingui una durada almenys equivalent a la vida útil o a la conformitat del bé comercialitzat o servei que prestin. És a dir, queda prohibida la utilització de paper o d'altres suports documentals que esdevinguin il·legibles amb el pas del temps sempre i quan no es pugui garantir la conservació de la informació durant almenys el període de vida útil o conformitat.

Atenció a les persones consumidores

Els empresaris i comerciants estan obligats a atendre, facilitar i subministrar la informació que els sigui sol·licitada per les persones consumidores de forma personal i, si escau, de forma presencial. Això implica que els empresaris i comerciants hauran d'atendre els consumidors amb sistemes que permetin una atenció personalitzada sense emprar sistemes de resposta automàtica. En el cas que es disposi d'un telèfon d'atenció al client en cap cas podrà ser de tarifació addicional del tipus 807 o similars.

Els comerciants i empresaris estan obligats a donar resposta a les persones consumidores que els adrecin queixes, reclamacions o incidències derivades de la relació de consum al més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim d'un mes.

Documentació adreçada a les persones consumidores

La documentació que els empresaris i comerciants hagin de lliurar a les persones consumidores que tingui caràcter obligatori segons la llei ha de complir els requisits formals per a facilitar-ne la lectura i la comprensió. En aquest sentit, la mida de lletra ha de permetre i facilitar la lectura i la comprensió del text i el contrast de la lletra més petita ha d'ésser almenys igual que el millor contrast del text.

Pagament per avançat

En aquells casos on l'empresari o comerciant accepti de llurs clients quantitats dineràries per avançat en relació amb el preu final estarà obligat a garantir-ne la devolució per mitjà d'aval subscrit amb entitat financera o per mitjà d'assegurança contractada amb una companyia asseguradora, sempre i quan els imports percebuts superin el 25% de l'import total de la transacció i siguin superiors a 100 euros.

Ofertes i promocions

Quan l'empresari o comerciant anunciï promocions o ofertes per un període de temps

determinat haurà d'estar en condicions de satisfer la demanda dels consumidors. En el cas que el producte o servei ofertat s'exhaureixin, l'empresari o comerciant haurà de lliurar un document en forma de full d'encàrrec on s'indiqui el dret de la persona consumidora a obtenir els béns o serveis promocionats o d'altres de condicions semblants i en què consti la data en què es podrà fer efectiu aquest dret.

Ofertes amb reducció de preu

La informació relativa a l'aplicació de reduccions sobre els preus habituals dels béns o serveis posats a la venda es podrà fer indicant el preu normal i el preu reduït al costat com fins ara, o bé aquesta informació es podrà substituir per la indicació del percentatge de reducció aplicable als preus habituals.

Garantia dels serveis

Llevat que existeixi normativa sectorial específica i sens perjudici de la normativa aplicable a la conformitat dels productes, els serveis s'han de garantir com a mínim per un període de sis mesos des que hagi finalitzat la seva prestació.

Pressupost previ

Els comerciants i empresaris que prestin serveis han de lliurar un pressupost previ per escrit llevat de renúncia expressa per escrit del consumidor i els que comercialitzin productes l'hauran d'elaborar únicament si el consumidor ho sol·licita.