Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'AJUNTAMENT HA APROVAT L'ORDENANÇA QUE REGULARÀ LA INSTAL·LACIÓ D'ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL

Un estudi encarregat per l'Ajuntament certifica que les antenes del nostre municipi no representen cap perill per a la salut.

Última modificació:

L'ús del telèfon mòbil s'ha estès ràpidament en el nostre país en els últims anys. Això ha comportat la proliferació d'antenes de telefonia mòbil en terrats i teulades de l'entorn urbà. Aquest ràpid creixement, així mateix, ha propiciat una manca de regulació en alguns aspectes relacionats amb la instal·lació d'aquestes antenes i la lògica preocupació dels ciutadans i ciutadanes. L'Ajuntament de Castelldefels ha decidit prendre mesures al respecte i ha aprovat inicialment l'Ordenança Municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació, situant-se doncs, entre els Ajuntaments capdavanters a Catalunya en dur a terme aquest tipus de regulació (per llegir l'Ordenança, cliqueu la icona de "més informació" que apareix al final d'aquesta pàgina). L'Ordenança, aprovada en el Ple Municipal de Febrer, ha de servir per establir els paràmetres de relació entre l'Ajuntament i els operadors per a la instal·lació d'aquest tipus d'infrastructures i recull, entre d'altres, aspectes com l'obligació a presentar documentació tècnica, l'establiment de la compartició d'infrastructures entre els operadors, limitacions a l'impacte medi ambiental i visual o la regulació de l'obtenció de llicencia o permís ambiental municipal i llicència urbanística d'obres (que obligarà al compliment de la normativa relativa a l'absència d'afectació a la salut). Però aquesta no és l'única acció que l'Ajuntament ha emprès per assegurar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans i ciutadanes. Donat que en el municipi ja comptem amb instal·lacions d'aquest tipus, la Regidoria d'Urbanisme i Serveis, en col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de Castelldefels, ha encarregat l'elaboració d'un anàlisi i la corresponent emissió d'una Certificació Tècnica de compliment de la normativa en quant a radiacions electromagnètiques, de cadascuna de les antenes de telefonia del nostre municipi. Aquest anàlisi ha estat realitzat pel Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de la Universitat Autònoma de Barcelona que, en base al mateix, ha emès els Certificats tècnics de compliment dels barems de radiació establerts en el Decret 148/2001 que estableix l'ordenació i control de les instal·lacions de radiocomunicació. Per tant, totes les instal·lacions existents en el nostre municipi compleixen la normativa en matèria de radiació electromagnètica i no representen cap perill per a la salut dels ciutadans i ciutadanes.
www.castelldefels.org/fitxers/anuncis/antenes.pdf