Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/6953>>.

El 29-N acaba el termini per demanar els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges a Vista Alegre

Les actuacions que poden acollir-se a aquestes subvencions inclouen des de la instal·lació d'ascensors allà on l'edifici ho permeti, subsanar patologies estructurals, rehabilitació de façana, cobertes, mitjaneres i patis, fins a l'adeqüació de les instal·lacions comunitàries i les zones comuns dels edificis

Última modificació:

El 29 de novembre acaba el termini per demanar aquestes subvencions, les quals podran ser sol·licitades pels propietaris o comunitats de veïns, els habitatges dels quals s'ajustin als requisits, i que inclouen, així mateix, la instal·lació d'ascensors allà on l'edifici ho permeti. La resta de les actuacions que poden acollir-se a aquestes subvencions inclouen des de subsanar patologies estructurals, rehabilitació de façana, cobertes, mitjaneres i patis, fins a l'adeqüació de les instal·lacions comunitàries i les zones comuns dels edificis. Aquesta iniciativa forma part del Pla de Barris de Vista Alegre.

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?
Les persones propietàries d'habitatges o locals comercials i les comunitats d'edificis situats en l'àmbit d'actuació del pla de reforma integral del barri de Vista Alegre construïts abans de l'1 de gener de 1981, excepte en el cas de risc imminent i de millora de les condicions d'accessibilitat i que destinin més d'un 70% de la seva superfície útil total a habitatge habitual i permanent.
En el cas de sol·licitar la instal·lació d'un ascensor és necessari que l'edifici d'habitatges s'hagi construït abans del 31 de desembre de 1996.

Com es demana l'ajut?
1. Les persones propietàries dels habitatges o la comunitat de propietaris presentaran la documentació necessària a l'Oficina del Pla de Barris (c/ Giralda, 6) els dijous de 9 a 13h i de 16 a 19h.
2. En el termini de tres mesos a comptar de la finalització del termini establert per presentar les sol·licituds se'ls comunicarà la concessió o denegació de la subvenció.
3. Es poden iniciar les obres en un termini màxim de tres mesos a partir de la notificació de subvenció i hauran de finalitzar en un termini de 12 mesos.
4. La comunitat notificarà la finalització de les obres i justificar la despesa efectuada aportant totes les factures d'obra.
5. Els serveis tècnics municipals comprovaran la finalització de les obres subvencionades i emetran un informe final del cost de les mateixes.
6. En un termini de tres mesos es pagarà la subvenció a comptar de la presentació de la justificació de la realització de les obres.

Quines obres podran subvencionar?
Les que quedin reflectides en els informes d'avaluació tècnica elaborats per l'Oficina del Pla de Barris d'acord amb el quadre de la pàgina següent. Aquests informes són gratuïts.

Quin és l'import dels ajuts?

Actuacions

% Ajuts

Import màxim per viv./local

Patologies Estructurals

50

7.000 €

Rehabilitació de façana

50

2.000 €

Rehabilitació de cobertes, mitjaneres i patis

50

2.000 €

Adecuació d'instal·lacions comunitàries

25

2.000 €

Zones comunes dels edificis

25

2.500 €

Col·locació d'ascensors MÀX 4.000 €

On es pot obtenir informació sobre les ajudes?
1. Les bases per a les ajudes a la rehabilitació es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província del 3 de setembre de 2012 i es poden consultar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (pl. Església, 1) en el seu horari habitual i en l'Oficina del Pla de Barris (c/ Giralda, 6) els dijous de 9 ha 13 hi de 16 ha 19 h.
2. Per demanar informació sobre el Programa d'ajuts per a la rehabilitació es pot contactar amb:
Oficina d'Atenció Ciutadana
93 665 11 50
e-oac@castelldefels.org
Oficina del Pla de Barris de Vista Alegre
93 634 21 11
pla.barris@castelldefels.org

El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva, tenint en compte l'ordre d'entrada i fins a exhaurir el pressupost anual assignat.