Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'OAC, Inspecció Municipal i Promoció Econòmica renoven la certificació de qualitat ISO

També la platja ha superat les certificacions de qualitat Q, Sicted i ha obtingut el reconeixement de les banderes Blava i Ecoplayas

Última modificació:

Fa poques setmanes, els serveis auditats per App+ han renovat la certificació de qualitat a la Inspecció Municipal Polivalent, Promoció Econòmica i l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

També la platja ha superat les certificacions de qualitat Q i Sicted, i ha obtingut el reconeixement de les banderes Blava i Ecoplayas. L'Oficina de Turisme ha estat auditada a començaments d'octubre pel sistema de qualitat Sicted .

La ISO 9001:2008, com la resta de sistemes de qualitat, són un conjunt de normes sobre la qualitat i la gestió de la millora contínua, que un tercer audita periòdicament per assolir nivells òptims de millora contínua.

Per qualsevol servei certificat, l'obtenció d'un certificat de qualitat conforme a les normes ISO 9001 suposa que s'ha de saber identificar i satisfer les necessitats dels usuaris: la ciutadania. A partir d'aquí s'organitzen els processos i procediments interns.

Per això, entre d'altres coses, estan normalitzats els procediments, el personal es forma contínuament, s'estableixen compromisos de qualitat, s'han acordat amb les àrees municipals les competències del servei amb els anomenats contractes interns,  es disposa d'un sistema de queixes i suggeriments i es valora periòdicament el grau de satisfacció dels usuaris.

El principal avantatge d'estar certificats amb la ISO és disposar d'un sistema de procediments i instruccions com a base del nostre treball diari. El sistema documental es manté actualitzat fruit, entre d'altres coses, del contacte i diàleg constant amb la resta de l'organització. Estar sotmesos a dues autories anuals, una interna i l'altre per part d'una entitat de certificació externa, permet detectar no conformitats i punts forts i febles del sistema, fet que configura les bases per establir anualment objectius de millora contínua.