Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es comença a aplicar l'ampliació de la jornada mínima a 37,5 hores setmanals

Es preveu fer un estudi en finalitzar l'any de vigència de la norma per tal de valorar l‘impacte de l'ampliació de jornada en aspectes com la reducció de les hores extraordinàries i altres relacionats amb l'eficiència dels serveis

Última modificació:

En la Llei General de Pressupostos de l'Estat 2012 el Govern Central establia l'ampliació de la jornada de tots els empleats públics de l'administració, fixant com a jornada mínima la de 37,5 hores de promig setmanal.

En el Ple de juliol, prèvia negociació amb la representació social i després d'haver estudiat les modalitats horàries departamentals, amb consultes efectuades a les diferents àrees, seccions i unitats municipals, es va regular la manera de fer aquest increment de jornada de 2.5 hores setmanals de promig a partir de l'1 de setembre de 2012, amb el menor impacte negatiu possible dins l'organització i amb el manteniment de les retribucions del nostre personal.

En aquest primer mes d'aplicació de l'ampliació de jornada s'han arribat a acords amb la representació social per tal d'ajustar els col·lectius amb particularitats horàries per la naturalesa del servei (OAC i personal laboral a 40 hores) i que van restar pendents en l'anterior regulació.

Així mateix, s'està efectuant un estudi per a l'actualització dels llocs d'Auxiliar de Comunicació i Auxiliar de Mobilitat de la Policia Local atès que es van configurar en el seu dia de manera experimental, amb un contingut funcional que ha anat variant i que actualment s'ha consolidat dins l'estructura del'àrea de Policia Local, pel que és necessari una revisió dels mateixos.

Les modalitats horàries que han resultat de la negociació de l'ampliació de jornada es troben en el document penjat a la intranet: “ANNEX: REGULACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE JORNADA HORÀRIA I ALTRES ASPECTES DEL TEMPS DE TREBALL”

Es preveu fer un estudi en finalitzar l'any de vigència de la norma per tal de valorar l‘impacte de l'ampliació de jornada en aspectes com la reducció de les hores extraordinàries i altres relacionats amb l'eficiència dels serveis.

Pel 2013, si no hi ha cap més canvi de normativa, la nostra jornada de treball serà de 1665h (per 37.5 h) i de 1776 (per 40 h), xifres que surten després de descomptar 22 dies de vacances, 3 dies d'assumptes personals i els 14 festius.