Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/7505>>.

L'Ajuntament simplifica els tràmits per a l'obertura de nous establiments al municipi

El passat 17 de desembre es va crear el grup de treball Finestra Única Empresarial (FUE) • Aquest grup de treball el composen els responsables de les seccions de Promoció Econòmica, Salut i Consum, Activitats i Llicències, Organització, Sistemes d'Informació, Serveis Econòmics

Última modificació:

En els temps actuals, des de la Unió Europea es recomana un canvi cultural important en el paper de l'administració pública. Des de la Comissió Europea el canvi cultural pretén que tots els països revisin el paper de la intervenció administrativa que controla l'activitat privada i donin més prevalença a la declaració responsable del particular, empresari o emprenedor.

L'objectiu és que l'espai europeu sigui un territori on crear una empresa amb una activitat empresarial sigui molt fàcil. I és que Europa competeix amb altres economies mundials.

Dit d'una altra manera, per tal que els estats europeus siguin competitius, han de desfer-se de l'actual embull d'autoritzacions, tràmits, taxes que ho dificulten i que no són necessaris o són clarament superflus.

L'objectiu del grup de treball és la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE). Aquest servei té com a missió ser el punt de referència de les persones emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació amb l'administració, de manera que s'incorporin tots els tràmits i serveis que s'hagin de realitzar per exercir l'activitat empresarial al llarg de tot el seu cicle de vida. En aquesta mateixa línia, l'Ajuntament de Castelldefels ha signat un conveni de col·laboració amb el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que permet agilitzar els tràmits de constitució de noves empreses, l'anomenat punt PAIT. Per a la constitució d'una empresa són necessaris un conjunt de tràmits presencials en diferents organismes públics i resoldre diferents tràmits en cadascun d'ells (notaria, registre mercantil central, agència tributària, tresoreria general de la seguretat social, comunitat autònoma) que, depenent de la forma jurídica triada per la persona emprenedora, pot allargar la tramitació a una durada de 40 dies en el cas de societat mercantils i de més de 15 dies en el cas d'empresaris individuals o autònoms.

Aquest nou servei agilitza aquests tràmits de constitució i d'inici d'activitat amb una sola visita i mitjançant la complementació d'un DUE (Document Únic Electrònic) amb l'assessorament d'un tècnic de promoció econòmica, produint un estalvi substancial en temps i costos.

Atributs del servei :   

Confiança mútua, basada en la responsabilitat de les empreses en l'exercici de l'activitat empresarial.

  1. Eliminació de càrregues innecessàries i simplificació dels tràmits que s'incorporaran a la carta de serveis de la FUE. La càrrega administrativa no recau sobre l'empresa. 
  2. Integració de serveis, creant un únic punt de contacte amb les persones empresàries i professionals amb independència del canal escollit i de l'administració competent. Obtenció d'informació o dades per vies administratives (convenis de col·laboració). La font d'informació deixa de ser l'empresa perquè ho siguin altres òrgans administratius o altres administracions que ja disposen d'aquesta informació (Seguretat Social, Agència Tributària, Institut d'Estadística, Institut Cartogràfic …)
  3. Proximitat als clients, tant des d'un punt de vista físic, impulsant una xarxa d'atenció presencial multiadministració, com de prestació de serveis, vetllant per oferir un servei personalitzat, adaptat ales necessitats de cada persona empresària o professional.
  4. Estandarització de procediments, per tal de garantir que el servei que es presta sigui el mateix amb independència del canal de prestació del servei i de les persones que el prestin.
  5. Celeritat en la tramitació, impulsant la resolució de tràmits de manera immediata i, en els casos que no sigui possible, fixant uns compromisos de nivell de prestació de servei.
  6. Impuls de les noves tecnologies incrementant els serveis oferts basats en les noves tecnologies