Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/7704>>.

L'Ajuntament subvenciona empreses i autònoms per crear llocs de treball

Es destinen un total de 50.000 euros a subvencions a empreses, comerços i autònoms de la ciutat aquest 2013

Última modificació:

En el decurs de les properes setmanes l'Ajuntament de Castelldefels publicarà les bases que regularan el procés d'atorgament d'una subvenció a empreses, comerços i autònoms de la ciutat durant l'exercici del 2013.

L'objecte d'aquestes bases és fomentar la creació, ampliació, adequació, trasllat i canvi de titularitat d'iniciatives econòmiques, així com l'autoocupació i l'ocupació, a la ciutat de Castelldefels mitjançant l'atorgament d'una subvenció a persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional o artística i a persones emprenedores que iniciïn una activitat econòmica durant l'any 2013 i que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori.

 

Activitats subvencionables i quantitats

1. Per a noves activitats econòmiques, ampliacions, adequacions i millores, trasllat d'activitats, canvi de titularitat de l'activitat (traspàs):

En el cas que, per a qualsevol d'aquestes circumstàncies a una empresa li sigui necessari efectuar adequacions al local o a la nau industrial on es du a terme l'activitat al terme municipal de Castelldefels i amb la intenció de donar suport econòmic a aquelles noves activitats empresarials amb local comercial que comencen de nou, i a totes aquelles que, per tal d'adaptar-se a les noves necessitats del mercat, adeqüen, amplien o milloren el seu espai de treball durant l'any 2013.

Quantia de la Subvenció: fins al 50 %, i fins a un màxim de 1.500 € de la quantitat pagada en concepte de:

— Projectes tècnics d'interiorisme, enginyeria, decoració o arquitectura

— Obres de reforma parcial o integral de les instal·lacions

— Instal·lacions d'electricitat, aire condicionat

— Imatge exterior rètol, façana, aparadors

 

2. Per a noves activitats econòmiques, ampliacions, adequacions i millores, trasllat d'activitats, canvi de titularitat de l'activitat (traspàs):

Podran sol·licitar aquesta subvenció aquelles persones que hagin iniciat l'any 2013 la seva activitat econòmica, amb domicili fiscal a Castelldefels, com a persona treballadora autònoma.

Quantia de la Subvenció: La quantitat pagada en concepte de les tres primeres quotes del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), fins a un màxim de 1.500 euros.

 

3. Foment de la contractació:

Poden sol·licitar aquesta subvenció aquelles persones físiques i/o jurídiques, domiciliades a Castelldefels, que contractin, amb data posterior a la de la sol·licitud de la subvenció, a persones en situació d'atur, empadronades a Castelldefels i que hagin fet ús d'algun dels serveis municipals d'orientació laboral i/o formació. Per poder gaudir d'aquesta línia de subvenció és imprescindible la utilització dels serveis tècnics d'intermediació laboral de l'Ajuntament de Castelldefels ubicats a la Guaita, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.

Quantia de la subvenció: 200 € mensuals fins a un màxim de 6 mesos per cada persona contractada, en concepte de cofinançament dels costos de seguretat social d'aquestes contractacions.

 

Qui es pot beneficiar de les subvencions?

Noves activitats econòmiques

Persones físiques o jurídiques que hagin iniciat una activitat amb domiciliació al terme municipal de Castelldefels durant l'any 2013.

Ampliacions, adequacions i millores

Persones físiques o jurídiques amb una activitat domiciliada a Castelldefels que, durant l'any 2013, hagin d'efectuar adequacions al local o a la nau industrial on desenvolupen la seva activitat per tal d'adaptar-se a necessitats del mercat.

Trasllat d'activitats

Persones físiques o jurídiques que, independentment del lloc on prestaven serveis anteriorment, iniciïn o traslladin una activitat amb domiciliació al terme municipal de Castelldefels durant l'any 2013.

Canvi de titularitat de l'activitat (traspàs)

Persones físiques o jurídiques que hagin iniciat una activitat amb domiciliació al terme municipal de Castelldefels durant l'any 2013.

Foment de l'autoocupació

Persones empadronades a Castelldefels que es constitueixin com a treballadors autònoms o per compte pròpia durant l'any 2013 i que la seva activitat estigui domiciliada a Castelldefels.

Foment de la contractació

Persones físiques i/o jurídiques, domiciliades a Castelldefels, que contractin amb data posterior a la de la sol·licitud de la subvenció a persones en situació d'atur, empadronades a Castelldefels, i que hagin fet ús d'algun dels serveis municipals d'orientació laboral i/o formació en els darrers dos anys.

 

Com i quan sol·licitar-les

Cal presentar sol·licitud per escrit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça de l'Església, 1), acompanyada de la documentació especificada a les bases.

El termini de presentació de sol·licituds començarà després de la publicació al DOCG i transcorrerà fins al 30 de novembre de 2013.

Pot consultar las bases a www.castelldefels.org.

+INFO: La Guaita — Teléfono 93 635 25 75