Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/9326>>.

L'Ajuntament i l'AAVV de Bellamar acorden impulsar el projecte d'infraestructura del barri

Aquest acord estableix un calendari del projecte d'obres d'urbanització del barri de Bellamar, entre d'altres actuacions, i assegura la participació en el procés de l'associació de veïns del barri.

Última modificació:

El barri de Bellamar va iniciar el seu desenvolupament urbanístic als anys 60. Ateses les condicions d'aquell moment, el procés de creixement es va produir amb una inicial mancança de serveis bàsics com sanejament, enllumenat, mobiliari urbà, etc. L'any 2002 la Comisssió de Govern Municipal de l'Ajuntament de Castelldefels va adoptar l'acord d'aprovar definitivament el Projhecte d'Urbanització del barri, estimant, només en part, les al·legacions formulades per l'associació de veïns.  És per això que aquesta entitat va interposar un recurs contenciós administratiu contra l'esmentat acte. D'altra banda, el Serveis Tècnics Municipals van reconsiderar el projecte d'urbanització del sector de Bellamar i van considerar proposar-ne una revisió. Amb l'acord signat el passat 22 de setembre l'actual govern municipal manifesta la "ferma voluntat de solucionar les carències de l'àmbit, endegant i facilitant el procés d'urbanització definitiva dels serveis de sanejament dels que pateix des de fa molt temps el sector de Bellamar".

Una nova etapa que faci possible la urbanització definitiva de Bellamar

Amb anterioritat a aquest acord l'Ajuntament va adoptar una seguit de mesures com l'adjudicació d'un servei de topografia i un estudi geològic del sector, treballs aquests ja executats. A més, durant l'any 2013 es van completar  els plecs de condicions administratives i les prescripcions tècniques que van haver de regir el concurs per a la revisió i redacció del projecte d'urbanització del sector. Actualment aquest projecte ja està adjudicat. D'altra banda, l'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits necessaris per a l'execució de forma immediata d'enllumenat del sector.

Mitjançant l'acord signat el passat 22 de setembre l'Ajuntament i assumeix la necessitat de realitzar les obres d'infraestructures pendents de realitzar al barri de Bellamar i la necessitat de revisar el projecte d'urbanització previ del sector de Bellamar que va ser aprovat per la Junta de Govern Local l'any 2002 per tal d'adequar-lo a la legalitat vigent i revisar les partides económiques que es van establir.  En aquest sentit, considerant la situació econòmica actual de falta de recursos disponibles per part de l'Ajuntament ambdues parts acorden que el projecte d'urbanització s'executi en dues fases. En una primera fase s'executaran les canalitzacions de xarxes de residuals, pluvials i pavimentació de la calçada i, en la segona fase, s'executarà la resta d'urbanització. És previst que l'adjudicació de la primera fase de l'obra es dugui a terme durant el quart trimestre del 2015 i l'inici de la mateixa durant el primer trimestre de l'any 2016.

L'acord assegura la participació dels veïns en tot el procés

Així mateix, aquest acord reconeix la necessitat de la participació en tot el procés de l'associació de veïns de Bellamar mitjançant les seves propostes en el projecte d'obres. L'acord determina també l'establiment d'un calendari del projecte constructiu i com s'estipula el finançament de les obres, sufragades per les aportacions de l'ajuntament de Castelldefels i l'aportació dels veïns. En aquest sentit, l'Ajuntament es compromet a considerar qualsevol tipus de millora que pugui comportar una reducció dels imports a satisfer i que serviria per a reduir en primera instància l'aportació dels veïns. En relació en aquest punt, l'Ajuntament i l'Associació de Veïns de Bellamar es comprometen a mentenir les negociacions i reunions que es considerin adients per tal de definir els criteris de repartiment dels costos d'urbanització.

Mitjançant aquest document l'Ajuntament es compromet així mateix, a endegar les actuacions necessàries a fi d'evitar un empitjorament de l'estat actual de les voreres del barri fins que comencin les obres. Pel que fa a les obres d'enllumenat del barri, el seu cost serà a càrrec íntegre de la Diputació de Barcelona.

Per a l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, "aquest és un compromís ferm per treballar ja en la urbanització d'un barri que com saben els veïns, tant els de Bellamar com d'altres barris, és l'únic que ens ha quedat pendent d'urbanitzar ja que no té voreres ni clavegueram". L'alcalde ha reconegut que "és cert que que també hi ha d'altres barris que es troben en mal estat, però, com a mínim, han estat urbanitzats una vegada, fet que no ha passat a Bellamar que té greus mancances". Respecte al projecte constructiu, Reyes ha manifestat que "també s'ha de revisar tot el projecte que es va fer anteriorment ja que els costos económics es disparaven i estaven molt lluny de la realitat, tant els que puguin assumir els veïns com els que hagi de sufragar l'Ajuntament. Per tant, és necessària una revisió a fons del projecte per tal que s'ajusti a la realitat, a allò que realment d'ha de pagar i que en un horitzó el més proper possible es pugui urbanitzar el barri".

Al seu torn, el president de l'associació de veïns de Bellamar, Mariano Gomà, ha expressat la seva satisfacció perquè "ara tenim un full de ruta, amb un calendari i uns terminis i per tant tindrem el barri urbanitzat com es mereix un barri d'una ciutat com la nostra en el segle XXI, en un horitzó no gaire llunyà". Gomà ha afegit que "és una satisfacció per a tot el barri de Bellamar que finalment tinguem un ajuntament que escolti i que hagi entés que aquest barri estava deixat de la mà de Déu". En referència al projecte constructiu, Gomà ha manifestat que "els costos del projecte anterior estaven sobredimensionats i en aquests moments s'està en procés de contractació d'un equip tècnic que revisarà el projecte per posar ordre en les irregularitats que el projecte anterior tenia".