Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Imatge de la sessió del passat 29 de setembre / REDACCIÓ.
Imatge de la sessió del passat 29 de setembre / REDACCIÓ

El Ple aprova per unanimitat el nou protocol municipal d’actuació davant d’una possible afectació en el sistema de drenatge de Castelldefels

La sessió ordinària del mes de setembre va incloure també l’aprovació de diversos punts relacionats amb els comptes de l’Ajuntament, o la de l’ampliació de l’encàrrec de gestió per a l’any 2023 a SAC · Es van aprovar per unanimitat les mocions relacionades amb la millora de la seguretat viària i el rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l’àmbit esportiu (i l’adopció de mesures per la seva eradicació)

Última modificació:

L’Ajuntament de Castelldefels va celebrar el passat divendres 29 de setembre la sessió ordinària del novè mes de l’any. Entre d’altres punts, el Ple va portar a debat i aprovació el nou protocol municipal d’actuació davant d’una possible afectació en el sistema de drenatge pluvial del municipi. Aquest punt, que s’aplica a tota la xarxa de drenatge pluvial (drenatge urbà, drenatge natural i medis receptors) davant una possible afectació que pugui derivar en un risc per a la salut pública i danys al medi ambient, es va acabar aprovant amb la unanimitat dels vots dels grups municipals.

Altres punts que es portaven a debat i votació en aquesta sessió eren l’autorització de la cessió del contracte de servei de manteniment del clavegueram municipal dintre del cicle de l’aigua i de coordinador de seguretat i salut a obres de clavegueram del municipi de Castelldefels, lot-2 (serveis tècnics necessaris de coordinador/a de seguretat i salut per a les obres de clavegueram). Es va aprovar amb els vots favorables dels grups de l’equip de govern (PP i Som), del PSC i ERC i l’abstenció de Movem-ECP-C i Junts per Castelldefels.

La resta de punts de l’ordre del dia i les votacions van ser les següents:

  • Aprovació del compte general de 2022 – No es votava
  • Donar compte de l’informe de la Intervenció i de la Tresoreria municipals sobre l’execució del Pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al segon trimestre de 2023 – No es votava
  • Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreri, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament, segon trimestre 2023 – No es votava
  • Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions – Es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern (PP i Som), del PSC, ERC i Junts per Castelldefels, i l’abstenció de Movem-ECP-C
  • Estimar la petició d’autorització de compatibilitat d’acord amb la normativa reguladora de règim d’incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques – Es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern (PP i Som), Movem-ECP-C i Junts per Castelldefels, i les abstencions del PSC i ERC
  • Ampliació de l’encàrrec de gestió per a l’any 2023 a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (SAC, S.A.) – Es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern (PP i Som) i les abstencions dels grups municipals de l’oposició
  • Aprovació i inici de l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis, locals i dependències municipals de Castelldefels – Es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern (PP i Som), els vots contraris de Movem-ECP-C i Junts per Castelldefels i les abstencions del PSC i ERC

A continuació, tocava la part de control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

  • Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades (incloïa el nomenament de les presidències delegades de les Comissions Informatives i l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost per a l’exercici 2024)
  • Mocions dels Grups Municipals (quatre en total)

- Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP “dels 100 primers dies de desgovern de PP i SOM” – Es va desestimar, amb els vots contraris dels grups de l’equip de govern (PP i Som) i els vots favorables dels grups de l’oposició

- Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM per una resolució dialogada, social i de convivència, davant de la problemática del “Top manta” a Castelldefels – Es va desestimar, amb els vots contraris dels grups de l’equip de govern (PP i Som) i els vots favorables dels grups de l’oposició

- Moció que presenten els grups municipals de Movem ECP-C, PSC-CP i ERC-AM per la millora de la seguretat viària de Castelldefels – Es va aprovar per unanimitat

- Moció que presenten els grups municipals de Movem ECP-C, ERC-AM i PSC-CP de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l’àmbit esportiu i per l’adopció de mesures per la seva eradicació – Es va aprovar per unanimitat també

 

Com és habitual, el Ple ordinari va concloure amb els Assumptes d'Urgència (no hi van haver) i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal es va retransmetre íntegrament en directe per YouTubeRàdio Castelldefels 98.0 FM, a la portada de la web Castelldefels.org i el seguiment a través del Twitter de l'Ajuntament