Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'ajuntament de Castelldefels es solidaritza amb els afectats per la catàstrofe del Prestige

Última modificació:

L'ajuntament de Castelldefels es solidaritza amb els afectats per la catàstrofe del Prestige i demana l'elaboració de plans d'actuació davant emergències similars L'ajuntament de Castelldefels va aprovar en el darrer ple municipal de l'any 2002 una moció dels grups municipals d'IC i EUIA sobre la catàstrofe del petrolier Prestige. La moció va comptar amb el vot en contra del PP. Mitjançant aquesta moció l'ajuntament vol mostrar la seva solidaritat amb tots els municipis, confraries de pescadors, i ciutadans i ciutadanes afectats per la tragèdia. Així mateix es demana la dimissió dels seus càrrec al President de la Xunta de Galícia i al President del Govern de l'Estat. L'acord inclou demanar al Congrès dels Diputats l'enduriment i l'acompliment de la legislació que afecti al transport marítim de matèries potencialment perilloses i contaminants; l'elaboració de plans per a la protecció de les costes, que contemplin programes de gestió i disponibilitat de recursos materials i humans, així com la posada en marxa de plans específics estatals o en el seu cas de la Unió Europea per facilitar la renovació dels bucs de transport d'hidrocarburs que tinguin mès de 15 anys i l'elaboració d'un pla alternatiu energètic per anar passant de les fonts d'energia tradicionals i dels combustibles fússils a les energies renovables.. Per altra banda es demana que s'impulsi amb màxima urgència, en absència de la normativa estatal, l'elaboració d'un protocol d'actuació davant aquestes emergències i difondre les instruccions i els mitjans a les comunitats autònomes costaneres. La moció tambè denuncia la utilització abusiva dels combustibles fússils i la seva dependència a mans de les grans companyies multinacionals, i la poca dedicació de l'Estat a l'estudi i implantació de les energies alternatives, netes i no contaminants. Es per això que l'ajuntament de Castelldefels insta a la Generalitat a transposar a l'ordenament jurÌdic dues Directives del Parlament Europeu i el Consell relatives a l'establiment d'un sistema comunitari de seguiment i d'informació sobre el tràfic marÌtim el compliment de les normatives internacionals de seguretat marÌtima de prevenció de la contaminació. L'ajuntament acorda traslladar aquests acords a la Delegació del Govern central, al Govern de la Generalitat, al Govern de la Xunta de GalÌcia, al Congrès de Diputats, al Parlament de Catalunya, al Parlamento de GalÌcia, a la FMC, a l'ACM i als Ajuntaments del Baix Llobregat.