Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/14261>>.

L'Ajuntament crida la ciutadania a participar en l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal 2019-2023

L'Ajuntament obre un procés de participació ciutadana per elaborar el Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 • El progrés de Castelldefels es basarà en tres eixos temàtics: Sostenibilitat i espai públic, Innovació i qualitat democràtica, i Drets i ciutadania • El procés s'inicia amb una formació, tant interna per al personal municipal com externa per entitats i ciutadania

Última modificació:

Visita el web del PAM (2019-2023): PAMCastelldefels.org

L'Ajuntament comptarà amb la ciutadania en l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 i obre un procés mitjançant el qual tots els veïns i veïnes de Castelldefels podran traslladar les seves propostes

El Govern municipal continuarà així la línia iniciada el mandat passat, quan, per primera vegada, es va obrir l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal (PAM) a la participació ciutadana. Ara, amb el nou mandat, la voluntat de l'equip de Govern és aprofundir en l'experiència participa­tiva amb moltes més accions. El procés participatiu consis­tirà en un conjunt d'actuacions i trobades, delimitades en el temps, per promoure el debat entre la ciutadania i l'Ajunta­ment sobre temes concrets del territori o de diferents sec­tors. Aquestes trobades tindran lloc entre el 15 de gener i el 31 de març de 2020. Abans, l'Ajuntament desplegarà una campanya informativa per tal que la ciutadania conegui el procés obert, els mecanismes de participació i el calendari.

Com a fase prèvia al procés també s'ha previst la realització de cinc sessions, especialment adreçades a entitats del mu­nicipi, sobre el perquè i la importància de la participació, per tal d'assumir el rol de dinamitzadores del territori i altaveus del sentir de la ciutadania de Castelldefels. Aquestes sessions es preveuen en format de taller pedagògic, una eina didàc­tica que permet integrar la teoria i la pràctica promovent l'aprenentatge, el treball col·laboratiu i la presa de decisions.

“Volem repensar Castelldefels de manera conjunta, des de l'escolta, el respecte i el debat. Som tota la ciutadania, que tenim el dret, el deure i, en definitiva, la responsabilitat de decidir com volem que sigui la nostra ciutat”, expressa la regidora de Participació Ciutadana, Rosa Pla.

En la mateixa línia, la regidora de Presidència, Esther Niubó, explica que “ara, amb el nou mandat, és el moment d'elaborar el Pla d'Ac­tuació 2019-2023. I ho volem fer de nou donant la veu al conjunt de ciutadans, facilitant-los nous espais de partici­pació: als barris, per temàtiques d'interès o de manera digi­tal per aquelles persones que disposen de poc temps però que volen implicar-se en la definició del projecte de ciutat per Castelldefels”.

L'objectiu d'aquests tallers és, doncs, conscienciar sobre la importància de participar en les decisions del municipi i, alhora, promoure el seu interès a participar en el debat so­bre el PAM. És per a això que els tallers es dividiran en dues parts: la primera es dedicarà a construir la “teoria” sobre la necessitat de participar conjuntament amb les persones assistents, ja que són un motor dinamitzador del territori i compten amb l'experiència en aquest sentit. La darrera part del taller es dedicarà a presentar el PAM i sensibilitzar sobre la importància de participar en la seva elaboració. És per això que, en finalitzar les sessions, es facilitarà a les perso­nes representants de les entitats que hagin assistit, un ma­terial perquè puguin fer debats autogestionats sobre el PAM al si de la seva entitat, amb informació sobre el PAM, sobre el procés de debat, i sobreels canals existents per a participar-hi, així com un material amb propostes de dinàmiques/for­mes de promoure un debat.

La presentació de les aportacions sorgides als debats que les entitats puguin realitzar es penjaran a la plataforma web per tal que tothom les pugui consultar.


La formació, inici del procés

Cal destacar que el procés s'inicia amb una formació, tant interna per al personal municipal com externa per entitats i ciutadania:

  •    Formació tècnica: per tal de conscienciar del paper de la ciutadania a la participació
  •    Formació a la ciutadania i entitats: per deixar clares les “regles del joc”, metodologia, canals de participació, homogeneïtzació llenguatge...

 

Informació presencial al carrer

Una de les millors eines per a difondre una activitat és ser present en el dia a dia de la ciutadania. Per això s'ha conside­rat important poder anar als espais on es troba la gent i por­tar el debat al carrer. En aquest sentit, s'organitzaran activi­tats de difusió a la via pública, de dues hores de durada. Es tracta de la ubicació de carpes informatives, per a difondre el procés i recollir les aportacions dels vianants, entitats i comerços que no puguin o vulguin assistir als debats pre­sencials.

Aquesta acció permetrà resoldre dubtes i, d'altra banda, di­fondre el procés de debat que s'està iniciant. Constarà d'un espai on es facilitarà la informació, i un segon espai (amb una taula i cadires) per a atendre a la ciutadania que tingui dubtes o vulgui presentar ja alguna aportació. A més, s'apro­fitarà per informar els comerços per ampliar l'impacte d'aquesta acció més enllà del dia que es realitza.


Debats territorials i temàtics

Paral·lelament es portarà a terme un procés de debat que té com a finalitat que la ciutadania proposi les principals ne­cessitats i estratègies que considera que s'haurien d'impul­sar els pròxims quatre anys. Aquestes aportacions seran considerades técnicamente i políticament per part l'Ajunta­ment per tal d'incorporar al PAM aquelles que es considerin adequades i factibles.

S'organitzaran un mínim de cinc sessions de debats territo­rials amb una durada de dues hores i mitja. S'hi preveu con­vocar obertament a tota la ciutadania i a les entitats de cada veïnat: Albarells, Argelagosa, Olla del Rei, Platja i Serra d'en Llopart. La idea és debatre els temes que afecten a cada territori o al conjunt de la ciutat. A més, s'establirà un mínim de tres sessions de debats temàtics, corresponents a cada eix del PAM: sostenibilitat i espai públic, drets i ciutadania i innovació i qualitat democràtica. Es debatran temes que afecten a diferents territoris i que comparteixen la temàtica.

Les conclusions de les jornades i dels espais deliberatius es recolliran en els seus corresponents informes de resultats. També es farà l'informe de les aportacions que la ciutadania hagi fet arribar a través de la plataforma de participació.


Presentació a la ciutadania

Com a punt final del procés, es preveu organitzar unareu­nió pública oberta a la ciutadania. L'objectiu d'aquesta sessió serà que l'equip de Govern doni a conèixer el PAM, i per tant, les principals accions municipals que s'impulsaran du­rant els propers anys de mandat. De forma complementària però com un objectiu també primordial, aquesta sessió hauria de servir per fer el retorn del procés, dels seus resultats i de la incidència que aquests han tingut en el PAM.

 

+ INFO: PAMCastelldefels.org