Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/14770>>.

L'Ajuntament estudia emprendre accions judicials contra l'ACA si no soluciona els abocaments al mar

El govern municipal assenyala que el municipi no pot esperar a que les infraestructures previstes per pal&#8729;liar el problema, que no arribaran abans de dos o tres anys, estiguin en marxa

Última modificació:

L'Ajuntament de Castelldefels exigeix una solució a curt termini per als episodis d'abocaments d'aigües residuals que, barrejades amb aigües de la pluja, acaben al mar. El govern municipal està disposat a emprendre accions judicials contra l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que és l'organisme que té les competències en matèria hidràulica, si en un breu espai de temps no es donen passos determinants encaminats aquesta problemàtica, que afecta periòdicament tant a la platja com a l'estany de l'Olla del Rei, quan hi ha pluges.

Avui mateix s'ha tornat a produir un nou episodi, com a conseqüència de les pluges intenses d'aquesta nit. L'Ajuntament ha activat el protocol de possible alteració de la qualitat d'aigua de bany a la zona de la plaça de les Palmeres. S'ha col∙locat bandera vermella de prohibició del bany i s'ha senyalitzat la zona.

L'Ajuntament ha demanat en reiterades ocasions a les administracions que tenen competències en les infraestructures hidràuliques ‐l'ACA i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)- accions concretes per evitar que en moments puntuals les aigües grises acabin al mar. Aquesta situació es produeix quan hi ha fortes pluges que cal desaiguar perquè no es produeixin inundacions en el territori.

Es dona la circumstància que Castelldefels és dels pocs municipis que disposa d'una xarxa de clavegueram íntegrament separativa, és a dir, les aigües residuals i les aigües pluvials del municipi es recullen i gestionen separadament a través de la xarxa de sanejament pluvial i la xarxa de sanejament residual, respectivament. Però el litoral suporta també els sobreeixidors de la xarxa de sanejament urbà dels municipis que tenen xarxa unitària, que entren en funcionament en temps de pluja i quan hi ha avaries. Quan això passa, les aigües residuals poden acabar en els col∙lectors de pluvials i desembocar al mar o també a l'Olla del Rei que actua com a estany de laminació.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va reconèixer recentment, en una visita a Castelldefels, la necessitat imperiosa de construir l'estació de bombament d'aigües pluvials que l'Ajuntament està reclamant des de fa molt de temps. Aquesta estació permet impulsar la sortida d'aigües i gestionar el sistema de drenatge facilitant la sortida a mar perquè el sistema funcioni a ple rendiment i l'afectació de les inundacions i abocaments sigui el menor temps possible. Això permetrà, a la vegada, la renovació de l'aigua de l'Interceptor de pluvials amb l'entrada natural d'aigua de freàtic i minimitzar així l'afectació a la qualitat de l'aigua de l'estany de l'Olla del Rei com estany de laminació i part de l'estructura pluvial, preservant la seva evolució natural i l'espai ecosistèmic singular. Així mateix, la construcció d'aquesta instal∙lació afectaria positivament la xarxa de rec del Parc Agrari del Baix Llobregat, ja que ajudaria a baixar el nivell freàtic i els camps no tindrien tanta aportació d'aigües salines.
 

No es pot esperar a tenir l'estació de bombament i el nou tub d'impulsió

Tot i celebrar aquesta actitud proactiva del departament de Territori i Sostenibilitat, el govern municipal considera que el municipi no pot esperar a que aquest element de la infraestructura hidràulica estigui en funcionament. De la mateixa manera, també es considera que l'altra peça que està sobre la taula per reduir al màxim aquestsepisodis d'abocaments ‐la construcció d'un nou tub d'impulsió‐ és una solució pal∙liativa a llarg termini, ja que no seria una realitat fins a finals de l'any 2022 o començaments de 2023.

Val a dir que l'Ajuntament està a l'espera de que l'AMB materialitzi per escrit aquest compromís, amb la inversió necessària de 8 milions. La importància d'aquest element ve donada perquè connecta amb l'estació de bombeig principal, que es troba al costat de la UPC i impulsa les aigües residuals de Castelldefels, de les Botigues de Sitges i de part de Gavà Mar fins l'Estació depuradora de Gavà-Viladecans. És en aquest tram de tub, que està sotmès a fortes pressions, on s'han registrat més incidències en els darrers anys. La construcció d'un nou tub permetria abordar millor les avaries, ja que el vell –un cop reconstruït‐ podria estar en reserva quan hi hagi una incidència en el nou.

Per tot plegat, cal poder comptar urgentment amb l'estació de bombament de pluvials i el tub d'impulsió. Mentrestant, l'Ajuntament de Castelldefels assenyala que el municipi no pot continuar suportant aquests episodis d'abocaments que tenen una greu afectació mediambiental. Un dels objectius del govern municipal ha estat que l'ús de la platja, font de riquesa del municipi, mantingui un equilibri entre l'activitat econòmica, el descans veïnal i la seva preservació com a espai natural.