Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

l'Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb l'Institut de Geomàtica

L'objectiu és realitzar accions conjuntes de formació i difusió de la geomàtica

Última modificació:

L'Ajuntament de Castelldefels ha signat un acord de col.laboració amb l'Institut de Geomàtica, consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, que té per missió el foment i el desenvolupament de la geomàtica a través de la recerca aplicada i la docència, en benefici de la societat. L'objectiu del conveni que han signat ambdues institucions té per objectiu establir una marc de col.laboració entre l'Ajuntament de Castelldefels i l'Institut de Geomàtica en activitats de formació en l'àmbit de la geomàtica. L'ajuntament de Castelldefels es troba especialment interessat en la promoció, difusió i desenvolupament de la societat de la informació i del coneixement, així com de les noves tecnologies de la informació i comunicació, i en tractar d'apropar tots els ciutadans als beneficis que es deriven del progrés científic, en qualsevol de les seves branques. Així mateix l'Ajuntament ha mostrat interès a treballar conjuntament amb l'Institut de Geomàtica per fer possible que es duguin a terme activitats desenvolupades o organitzades per l'IG a Castelldefels i així fomentar i incrementar l'oferta formativa del conjunt de la seva població. Per la seva banda, Institut de Geomàtica té interés en desenvolupar la recerca i la docència geomàtiques en benefici del territori on porta a terme les seves activitats i més concretament de la ciutat de Castelldefels. Difondre la geomàtica entre la població de Castelldefels Com a característica d'aquesta col.laboració, l'IG ofereix a l'Ajuntament de Castelldefels col.laborar en diferents activitats com ara l'organització i/o difusió de taules rodones, seminaris, conferències, ect que organitzi l'Ajuntament de Castelldefels, per aportar l'experiència de l'IG en la recerca, el desenvolupament i educació geomàtics; organitzar anualment una sessió de portes obertes per als instituts de batxillerat, amb l'objectiu de donar a conèixer la geomàtica entre els estudiants i participar en aquells esdeveniments científics i tecnològics de l'àmbit de la geomàtica organitzats per l'Ajuntament. Mitjançant aquest conveni l'IG es compromet a estudiar la possibilitat d'oferir ajuts i/o beques a aquelles persones, veïnes de Castelldefels, interessades en participar en cursos i seminaris gestionats o impartits per l'IG, oferir assessorament en formació permanent en l'àmbit de la geomàtica, col.laborar amb les entitats i associacions locals en els seus programes d'activitats i presentar l'Ajuntament de Castelldefels com a Entitat col.laboradora en aquells esdeveniments organitzats i impartits per l'IG, prèvia autorització de l'Ajuntament de Castelldefels. Per tal de coordinar el desenvolupament de les actuacions previstes en aquest conveni, es crea una comissió de Mixta de Seguiment formada per un representant de cadascuna de les parts. Aquest conveni tindrà una durada de 5 anys, prorrogable automàticament per períodes anuals. L'Institut de Geomàtica ocupa des del mes d'abril de l'any 2002 un edifici de la Generalitat de Catalunya, del qual té concedit el dret d'ús, al Parc Mediterrani de la Tecnologia a Castelldefels on hi realitza les activitats de recerca i docència.