Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Imatge de la promoció d'habitatges, aquest matí / REDACCIÓ.
Imatge de la promoció d'habitatges, aquest matí / REDACCIÓ

Últims dies de presentació de sol·licituds per accedir als 70 pisos de lloguer de protecció oficial del carrer Pietat

Fins al 30 d’abril, les persones que vulguin participar en el sorteig dels pisos que s’estan construïnt al terreny municipal del carrer Pietat 9 – 11 poden presentar les seves sol·licituds · L’Oficina Local de l’Habitatge de Castelldefels (Ajuntament) i IMPSOL han arribat a un acord per ampliar el termini a causa de l’alta demanda que està tenint aquesta promoció · El passat 26 d'abril ja s’havien atès més de 1.400 sol·licituds a l’OLH

Última modificació:

L’Oficina Local de l’Habitatge (OLH – Ajuntament de Castelldefels) i l’IMPSOL (empresa responsable de la promoció) han arribat a un acord per ampliar el període de presentació de sol·licituds per accedir als 70 pisos de lloguer de protecció oficial que s’estan acabant de construir al terreny municipal del carrer Pietat 9 -11. La nova data límit és el 30 d’abril i el motiu d’aquesta ampliació del termini és l’alta demanda que està tenint aquesta promoció d’habitatge de lloguer de protecció oficial. D'aquesta manera, es garanteix que el Registre pugui resoldre les sol·licituds abans del mes de setembre, data en la que està previst que es publiquin les bases definitives a la web del Registre únic de Solicitants d'Habitatge Protegit i es donarà inici al procediment d'adjudicació.

El passat 26 d'abril ja s’havien tramitat més de 1.400 sol·licituds a l’OLH.

Les persones que vulguin participar en el sorteig dels pisos han de complir tots els requisits indicats a les bases i han d’estar correctament inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya. Només les persones que estiguin correctament inscrites al registre podran optar al sorteig.

Durant el mes de setembre es portarà a terme la preselecció d'aquelles persones que estiguin inscrites en el Registre i que, a més, compleixin tots els requisits indicats a les bases d'adjudicació d'aquesta promoció.

El sorteig públic, celebrat davant Notari, es farà previsiblement a partir del mes de novembre. L’adjudicació es farà en un acte públic a una dependència municipal, i els resultats es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Castelldefels i la web de l’IMPSOL.

Recordem que la durada dels contractes de lloguer serà de 7 anys, prorrogables fins a un màxim de 3 anys més. En tot cas, existeix la possibilitat de sol·licitar una pròrroga extraordinària del contracte d’arrendament per terminis anuals fins a un màxim de 3 anys pel fet que Castelldefels és un municipi designat com a “residencialment tens” en els termes que estableix la Llei d’Habitatge.

Requisits generals per accedir als habitatges

 • Residir i estar empadronat ininterrompudament a Castelldefels durant els últims 3 anys o haver estat residint i empadronat al municipi de Castelldefels durant 7 anys en els darrers 10.
 • Estar inscrit i amb inscripció vigent en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya (ENLLAÇ)
 • Ser de nacionalitat espanyola, nacional de qualsevol del Estats membres de la Unió Europea o de qualsevol altre nacionalitat amb permís de residència vigent. Els ciutadans d’altres països hauran d'acreditar la residència legal en Espanya durant un mínim de 10 anys.
 • No ser titulars de ple domini o de dret real d’ús i gaudi sobre algun habitatge exceptuant els supòsits contemplats a l’article 55 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret de l’habitatge.

 

Requisits econòmics

 • Ingressos mínims, per unitat de convivència, superiors a 16.000 euros
 • Igualment no es podrà escollir un habitatge en el que el nivell d’endeutament superi al 30% dels ingressos anuals ponderats
 • Els ingressos màxims no poden superar els 34.002 euros (1 membre); els 41.399,35 euros (2 membres); els 43.179,96 euros (3 membres); o els 44.619,30 euros (4 membres o més)

 

La promoció d’habitatges es divideix de la següent forma:

 • 20 habitatges per a joves menors de 35 anys
 • 15 habitatges per a persones més grans de 65 anys
 • 24 habitatges sense requisit d’edat
 • 3 habitatges per a persones amb mobilitat reduïda
 • 8 habitatges per a col·lectius específics (2 per a famílies nombroses, 2 per a persones víctimes de violència de gènere, 2 per a famílies monoparentals o monomarentals, i 2 per a persones amb discapacitat psíquica)

Cal recordar que un sol·licitant només podrà estar en una d’aquestes llistes.

Les superfícies i preus dels habitatges són (de mínim a màxim):

1 habitació – de 41,61 m2 a 43,35 m2 – Lloguer de 372,40 euros (mínim) a 387,98 euros (màxim)

2 habitacions – de 51,74 m2 a 68,45 m2 (adaptat en aquest últim cas) – Lloguer de 463,07 euros (mínim) a 612,62 euros (màxim)

3 habitacions – de 67,27 m2 a 69,98 m2 – Lloguer de 602,06 euros (mínim) a 626,32 euros (màxim)

4 habitacions – de 80,52 m2 – Lloguer de 720,65 euros

A aquests preus s’han d’afegir les despeses de comunitat, consums comunitaris, despeses de l’IBI i altres tributs.

 

Poden consultar les bases en la seva integritat al BOPB (ENLLAÇ)

 

Si volen més informació, també poden consultar a l’Oficina Local de l’Habitatge de Castelldefels

Passatge de les Caramelles 2, baixos

93 664 69 90

olh@olhcastelldefels.com