Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Imatge de la sessió del passat 22 de març / REDACCIÓ.
Imatge de la sessió del passat 22 de març / REDACCIÓ

Aprovat el Conveni Col·lectiu 2024 – 2027 de l’Ajuntament de Castelldefels

El Ple municipal del passat 22 de març va tirar endavant la proposta d’acord amb el vot favorable de tots els grups municipals (excepte Junts per Castelldefels, que es va abstenir) · La sessió plenària també va servir per donar compte del decret de liquidació del Pressupost de l’exercici 2023 · El Ple també va aprovar la segona renúncia dels membres electes i personal de confiança del consistori a l’increment salarial del 0,5%, entre altres temes

Última modificació:

El Ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Castelldefels, celebrat el passat dia 22, va aprovar l’Acord de Condicions i Conveni Col·lectiu 2024 – 2027 negociat per la part social i la direcció de l’Ajuntament i que va ser refrendat pels treballadors i treballadores. Ara, els grups municipals amb representació li han donat el vistiplau amb els vots favorables del PP, SOM Castelldefels, PSC, Movem-En Comú Podem, ERC, i l’abstenció de Junts per Castelldefels.

A més, també es va fer la presentació del decret de liquidació del Pressupost exercici 2023 i es van aprovar, entre altres temes, la segona renúncia dels membres electes i personal eventual de confiança política de l’Ajuntament de Castelldefels a l’increment salarial del 0,5% (amb els vots favorables de tots els grups municipals, tret del PSC, que es va abstenir).

A banda d’aquests temes, el Ple va incloure cinc punts més. Els resultats de les votacions van ser els següents:

  • Donar compte dels informes de control permanent previ inclosos dins l’expedient de liquidació del Pressupost 2023 – No es votava
  • Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria i de la Intervenció municipals, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament corresponents al quart trimestre de l’exercici 2023 – No es votava
  • Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal de l’execució pressupostària i els moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al quart trimestre de l’exercici 2023 – No es votava
  • Moció que presenta el regidor de Gent Gran de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat – Aprovada per unanimitat
  • Adhesió al manifest del 8 de març  – Aprovada per unanimitat

 

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

Mocions dels Grups Municipals (es presentaven quatre en total)

  • Moció que presenta el grup municipal d’ERC a favor de la creació d’un protocol municipal i altres mesures sobre l’assetjament escolar a Castelldefels – L’equip de govern municipal (PP i SOM Castelldefels) va presentar una esmena a la totalitat, que es la que es va acabar aprovant amb els vots favorables de l’equip de govern (PP i SOM Castelldefels); les abstencions de PSC, ERC i Junts per Castelldefels; i els vots contraris de Movem-En Comú Podem
  • Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP sobre la millora educativa a Castelldefels – L’equip de govern municipal (PP i SOM Castelldefels) va presentar una esmena a la totalitat, que es la que es va acabar aprovant amb els vots favorables de l’equip de govern (PP i SOM Castelldefels); les abstencions de PSC i Junts per Castelldefels; i els vots contraris de Movem-En Comú Podem i ERC.
  • Moció que presenten els grups sotasignants per estudiar la viabilitat d’adquirir i desenvolupar un nou equipament esportiu i d’habitatge dotacional a l’espai del CTC – Finalment, la moció es va retirar. Equip de govern i oposició van mantenir el mateix divendres 22 de març una reunió on es va informar que ja s’està estudiant aquesta possibilitat, de la que es donaran més detalls quan pertoqui (si acaba tirant endavant)
  • Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem per tal de fomentar un bon ús de l’espai públic i bon veïnatge a Castelldefels – L’equip de govern municipal (PP i SOM Castelldefels) va presentar una esmena a la totalitat, que es la que es va acabar aprovant amb els vots favorables de l’equip de govern (PP i SOM Castelldefels); i els vots contraris de tots els grups de l’oposició (PSC, Movem-En Comú Podem, ERC i Junts per Castelldefels)

 

Com és habitual, el Ple ordinari va concloure amb el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal es va retransmetre íntegrament en directe per YouTubeRàdio Castelldefels 98.0 FM, a la portada de la web Castelldefels.org i el seguiment a través del Twitter de l'Ajuntament 

 

Poden veure la sessió íntegra aquí