Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

 • Economia i Hisenda

  Economia i Hisenda: calendari fiscal, carta de serveis, tràmits, comptabilitat i patrimoni, gestió de tributs i SIT, tràmits amb Cadastre

 • Educació

  Àrea d’actuació municipal que té la missió d’impulsar i dissenyar polítiques educatives locals, per tal d’afavorir i potenciar els processos educatius dels seus ciutadans, mitjançant actuacions directes i indirectes dirigides a la infància, l’adolescència, els joves i adults de la ciutat.

 • Participació ciutadana

  La participació ciutadana és un dels eixos que articulen la nostra societat. Les noves formes de democràcia afavoreixen la participació ciutadana transcendint de la mirada individual, a allò que és col·lectiu.

 • Polítiques Igualtat

  Treballem els temes relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i amb la igualtat i no discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. El nostre objectiu ens porta a planificar, programar i elaborar projectes i desenvolupar accions adreçades a eliminar les desigualtats i discriminacions que es donen entre les persones per raó de sexe, de gènere, d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tant en la vida pública com en la privada.

 • Serveis Socials

  Garantir i facilitar a tots els ciutadans l'accés als serveis socials. Informar, orientar, assessorar, etc. sobre les prestacions, els recursos i serveis que permetin resoldre situacions socials de la ciutadania a Castelldefels.