Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

  • Passi metropolità d'acompanyant

    Aquest tràmit permet obtenir el document personal i intransferible emès per l'AMB que acredita el seu posseïdor perquè l'acompanyi una persona de forma gratuïta en els seus desplaçaments en els transports col·lectius públics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

  • Sol·licitud de reconeixement i/o revisió de la situació de dependència

    El reconeixement oficial de la situació de dependència és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència. S’estableixen tres graus de dependència en funció de l'autonomia de les persones i de la seva capacitat per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària: dependència moderada (Grau I), dependència severa (Grau II), i gran dependència (Grau III). Un cop reconegut el grau de dependència, s’elabora el Programa individual d’atenció (PIA), instrument que utilitzen els serveis socials amb la participació de la persona beneficiària i/o la família o les entitats tutelars que la representin, per determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones d'entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència.

  • Subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis tecnològics

    Subvencions destinades a la realització de projectes, activitats i serveis d'interès públic, que donin resposta a la situació de fragilitat econòmica i social derivades de la COVID19, tal i com preveu l'acord de ciutat, en la seva 2a mesura “la recuperació social” al seu: Eix estratègic 2.: “Reforçar la comunitat local, la societat civil i el treball en xarxa”, subvencionant: Maquinari tecnològic (ordinadors, tabletes, mòbils, impressores...) i Programari (pàgina web, base de dades, ofimàtica, comunicació online...)